Reguliere woningen

Inkomensgrens sociale huurwoningen

Jaarlijks worden per 1 januari de huur- en inkomensgrenzen bijgesteld op basis van ministeriŽle voorschriften.

peildatum 01-01-2016
Huurgrenzen 2016
Maximale huurprijsgrens + liberalisatiegrens (vrijesectorgrens) 710,68
Aftoppingsgrens hoog 628,76
Aftoppingsgrens laag 586,68
Kwaliteitskortingsgrens 409,92
Maximale huurprijs jongeren < 23 jaar 409,92

Inkomensgrenzen 2016
Inkomensgrens 90%-norm 35.739
Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd 30.000
Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd 30.050
Alleenstaand tot AOW-leeftijd 22.100
Alleenstaand vanaf AOW-leeftijd 22.100

Vrijesectorwoningen

Ook vrije sectorwoningen worden via WoningNet aangeboden. Om hiervoor in aanmerking te komen, schijft u zich in op www.woningnetgooienvechtstreek.nl. Indien u interesse heeft in een daar aangeboden vrije sectorwoning kunt u hier via de website op reageren. Om gericht geÔnformeerd te worden over het aanbod van deze woningen kunt u bij uw woonvoorkeur in uw profiel de voorkeur voor vrije sectorwoningen aanvinken en zich aanmelden voor het Digizine. Meer info hierover op www.woningnetgooienvechtstreek.nl.

Spoed en urgentie

Er zijn situaties waarin je niet kunt wachten tot je een woning aangeboden krijgt via de normale weg van reageren op WoningNet. Voor urgente situaties kunt u een urgentie aanvragen bij de regionale urgentiecommissie. Een urgentie krijgt u niet zomaar, er moet sprake zijn van een situatie die buiten uw schuld om is ontstaan en waarvoor (her)huisvesting binnen de regio de enige oplossing is. Bovendien moet u aantonen dat u er zelf alles aan heeft gedaan om andere oplossingen te vinden en dat u via het reguliere woonruimteverdeelsysteem en de spoedzoekregeling niet snel genoeg aan nieuwe woonruimte kunt komen. Voor de uitgebreide toelichting kunt u de onderstaande brochure downloaden.

U kunt bij Woningstichting Naarden terecht voor een intakegesprek om uw situatie voor te leggen. Wij adviseren u dan over de mogelijkheden voor het aanvragen van een urgentie. Indien u hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, krijgt u van ons een aanvraagformulier mee. Na betaling van uw eigen bijdrage van Ä75,- neemt de regionale urgentiecommissie uw aanvraag in behandeling en zullen zij een besluit nemen. Als er een urgentieverklaring wordt afgegeven, krijgt u hiermee voorrang op passende woningen waarop u reageert.

Spoedzoekregeling
Blijkt uit het intakegesprek dat het geen zin heeft om een urgentieaanvraag te doen, of wordt uw aanvraag afgewezen? Dan heeft u de mogelijkheid mee te doen aan de spoedzoekregeling. U kunt dit via uw registratie in WoningNet aangeven, waarna u een maand lang automatisch meeloot met woningen die binnen de spoedzoekregeling worden aangeboden. U moet zich elke maand opnieuw actief aanmelden voor de spoedzoekregeling. U weet niet voor welke woningen u meeloot. Als u een woning krijgt aangeboden - dit kan overal in de regio zijn en is passend bij uw zoekprofiel - dient u deze te accepteren. U mag de woning ook weigeren, maar dan bent u twee jaar lang uitgesloten van deelname aan de spoedzoekregeling.


Toelichting Urgentie