Verplichte toetsing

Toetsing inkomen en betaalgedrag

Woningstichting Naarden werkt volgens de normen van ‘passend toewijzen’. Hiermee wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren.

Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden. Wilt u meer informatie over het toewijzen van betaalbare woningen klik dan hier.

Woningstichting Naarden toetst uw verzamelinkomen aan de hand van de verklaring geregistreerd inkomen van de belastingdienst.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgaaf, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Is uw inkomen dit jaar wezenlijk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar? Lever dan naast de Aanslag Inkomstenbelasting of inkomensverklaring een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) in.

Naast de toetsing van uw inkomen, vraagt Woningstichting Naarden via een extern bureau informatie over uw betaalgedrag op. Nadere informatie hierover vindt u op de website van EDR.
Indien u niet akkoord gaat met deze opvraag, wijzen wij de woning niet aan u toe. Op basis van de uitkomsten van deze opvraag worden mogelijk nadere voorwaarden bij de huurovereenkomst gesteld.