Wonen met zorg

Een zorgwoning is een zelfstandige huurwoning waar de nodige zorginfrastructuur aanwezig is. U woont zelfstandig en voert de regie over uw eigen woonsituatie. U kunt op basis van uw zorgindicatie desgewenst gebruik maken van het aanbod van het aanwezige zorgteam.

Toewijzing

Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning dient u zich in te schrijven bij WoningNet. Alle vrijkomende zorgwoningen worden aangeboden via Woningnet. De zorgwoningen worden aangeboden “met voorrang voor personen met een zorgindicatie”. Wilt u zich inschrijven bij WoningNet, dan kunt dat doen via www.woningnetgooienvechtstreek.nl of op het kantoor van Woningstichting Naarden. Voor het aanvragen van een indicatie WMO/AWBZ kunt u terecht bij het loket Wijzer van de gemeente. Meer informatie op www.wijzerwijzer.nl.

Vrije sector zorgwoningen

Ook de vrije sector zorgwoningen worden aangeboden via WoningNet. Om te kunnen reageren moet u bij WoningNet geregistreerd staan als woningzoekende.

Zorgpartners

De bewoners van onze zorgwoningen kunnen zorg ontvangen van de aanwezige zorgteams. In De Flank wordt de zorg geleverd door Vivium Naarderheem, in Het Ravelijn wordt de zorg geleverd door Amaris Thuis (gevestigd in Het Ravelijn) en in De Schans en De Bonnet wordt de zorg geleverd door het zorgteam van Amaris De Veste.

Onze zorgcomplexen

Wij hebben de volgende wooncomplexen in de gemeente Naarden: