Toezicht en Bestuur

Reglement Toezicht en Bestuur

Op 13 december 2016 is het Reglement Bestuur en het Reglement Raad van Commissaren van Woningstichting Naarden vastgesteld.
Klik op onderstaande links voor de documenten.

Reglement Bestuur
Reglement Raad van Commissaren

Toezichtvisie en Toezichtkader

Bestuur en RvC van Woningstichting Naarden hebben een toezichtvisie opgesteld. Dit is overeenkomstig principe 1.1. van de Governancecode. Bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezichthouden waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen.
Toezichtsvisie WSN augustus 2016

Profielschets Raad van Commissarissen

download:

Profielschets Raad van Commissarissen