Huuraanpassingen 2021

Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2021
In de week van 19 april 2021 krijgen alle huurders van Woningstichting Naarden een brief over de nieuwe huurprijs per 1 juli 2021. Door de minister is onlangs bekend gemaakt dat de huren voor alle sociale  huurwoningen met een gereguleerd huurcontract gelijk blijven. De huurprijs van sociale huurwoningen met een gereguleerd huurcontract wordt eenmalig “bevroren”.
Indien in de huurprijs ook service- en stookkosten inbegrepen zijn kan het dat deze voorschotten per 1 juli 2021 aangepast worden. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op (een inschatting van) de kosten voor 2021.
Bij de brief is ook de huurkrant 2021 gevoegd waarin uitleg wordt gegeven over de wettelijke regels met betrekking tot de huurprijs, huurtoeslag en hoe u in aanmerking kan komen voor huurverlaging.

Huurverhoging vrije sectorwoningen in 2021
Een gering aantal van onze woningen wordt gekenmerkt als vrije sectorwoning waarvoor een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten. Het betreft een geliberaliseerd huurcontract indien de aanvangshuurprijs boven de liberalisatiegrens ligt.
Voor 2021 geldt dat de huurprijs bij een geliberaliseerd huurcontract maximaal 2,4% verhoogd mag worden. Na overleg met het bestuur van HuurdersBelang Woningstichting Naarden is besloten deze huurverhoging te beperken tot 1,4%.

Wet eenmalige huurverlaging en Sociaal Huurakkoord
Bij een groot aantal woningen wordt conform de Wet eenmalige huurverlaging de huurprijs per 1 mei 2021 aangepast. Indien u daarvoor in aanmerking komt bent u al eerder door ons hierover geïnformeerd.
Woningstichting Naarden houdt zich aan het Sociaal Huurakkoord welke is gesloten tussen de Woonbond en Aedes (koepel van woningcorporaties). Dit betekent dat het bij een laag inkomen of een recente grote inkomensdaling mogelijk is om huurverlaging aan te vragen. Welke inkomensgrenzen hiervoor gelden in combinatie met uw huishoudgrootte worden in de huurkrant 2021 vermeld. Indien u van mening bent dat u teveel huur betaalt ten opzichte van uw inkomen of zijn er andere vragen, neem dan contact met ons op zodat wij u hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Corona
Komt u door de corona-crisis in de financiële problemen waardoor u moeite heeft met het betalen van de huur? Neem dan contact op met Woningstichting Naarden. Samen gaan we dan kijken naar een passende oplossing. Wij houden rekening met uw situatie.