Openingstijden


maandag t/m vrijdag:
8.30 – 12.30 uur

’s Middags op afspraak.

Telefoon


035-6947375

Reparatieverzoeken


U kunt hier kijken welke reparatieverzoeken worden opgelost door Woningstichting Naarden of door een ons gecontracteerde firma.

UITGELICHT


Voorrang Cruciale Beroepen

In 2024 worden er 10 sociale huurwoningen in de gemeente Gooise Meren en 30 sociale huurwoningen in de gemeente Hilversum met voorrang aangeboden aan mensen die een cruciaal beroep uitoefenen.

Wil u zich registreren als woningzoekende met een cruciaal beroep in gemeente Gooise Meren of gemeente Hilversum, of heeft u vragen over het experiment? 

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben, op basis van aangetoonde schaarste aan vrijkomende sociale huurwoningen en de beperkte bouwmogelijkheden, vanaf 2015 opeenvolgende Huisvestingsverordeningen vastgesteld. In 2024 is deze wederom vastgesteld.

NIEUWS


Nieuwe website WoningNet regio G&V


Binnenkort krijgt WoningNet regio G&V een nieuwe website: gooienvecht.mijndak.nl.Op de nieuwe website vind je het aanbod van woningen van alle woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek. En wordt het zoeken naar een (nieuwe) woning op de nieuwe website makkelijker. Bv. het zoeken op een kaart, direct zien aan welke voorrangsregel je voldoet en welke acties je moet ondernemen. Maak … Lees meer

Ondertekening Sociaal Plan voor sloop/nieuwbouw Beatrixflat


Op 24 augustus 2023 heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie samen met Woningstichting Naarden het Sociaal Plan voor het sloop/nieuwbouwproject van de Beatrixflat ondertekend. Bewoners van de flat en andere belanghebbenden waren hierbij aanwezig. Woningstichting Naarden is voornemens om de flat te slopen en hier een nieuw gebouw voor neer te zetten welke voldoet aan alle eisen van deze tijd. … Lees meer

Wijzigingen rondom de energietoeslag


Inkomensgrens energietoeslag naar 130%Gemeente Gooise Meren heeft onlangs besloten om de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Met het verhogen van de inkomensgrens kunnen meer mensen de energietoeslag krijgen. Ook de hoogte van de energietoeslag is gewijzigd. De toeslag bedroeg eerst €800, en is nu met €500 verhoogd. … Lees meer

THUISINAARDEN