Overeenkomst project Prinses Beatrixhof

Op 24 juni ondertekende Woningstichting Naarden en van Dillen Bouw officieel de samenwerkingsovereenkomst voor het sloop- en nieuwbouw project Prinses Beatrixhof. 

Naar verwachting zal van Dillen Bouw het appartementencomplex aan de Prinses Beatrixhof in september afbreken om daarna een prachtig nieuwbouwcomplex, met 16 extra appartementen, te realiseren.

Goed nieuws voor de woningzoekenden! 

Overeenkomst project Prinses Beatrixhof
Links: directeur-bestuurder Lilian Verheul (Woningstichting Naarden), rechts: Cees van Dillen (van Dillen Bouw)

Vijf nieuwe sociale huurwoningen aan Comeniuslaan in Naarden

Woningstichting Naarden voegt 5 mooie, duurzame, sociale eengezinswoningen toe aan haar woningportefeuille. Op 11 juni tekende Woningstichting Naarden hiervoor een koop- en aannemingsovereenkomst met ontwikkelaar en bouwer Ten Brinke. Volgens planning zullen de toekomstige bewoners in de loop van 2026 de sleutel ontvangen. 

Met de aankoop sluit Woningstichting Naarden aan bij de groeiende vraag naar betaalbare woonruimte. De woningen hebben een woonoppervlakte van ca. 85 m2, zijn gasloos en hebben minimaal een A++-energielabel. De sociale woningbouw is onderdeel van het nieuwbouwproject Comeniushof op het terrein van het voormalige tuincentrum aan de Comeniuslaan. Naast de sociale huurwoningen ontwikkelt en bouwt Ten Brinke hier ook tien luxe vrijesectorkoopwoningen. De gasvrije bouw past in het beleid van de woningstichting om uiterlijk 2050 de hele woningvoorraad van het gas te hebben.

Woningstichting Naarden is blij met de uitbreiding van haar woningvoorraad. Bestuurder Lilian Verheul: “De wachtlijst voor een sociale huurwoning in Naarden is al opgelopen tot 12 jaar. Met deze nieuwe woningen kunnen we nieuwe huurders verwelkomen en de doorstroming bevorderen. We vinden het ook belangrijk dat onze huurders een fijne plek hebben om te wonen. Deze woningen zijn dan ook van hoge kwaliteit en liggen in een prettige groene woonomgeving. Door de energiezuinige bouw zal de energierekening bovendien laag zijn, waardoor de woonlasten betaalbaar blijven.”

Het is voor het eerst sinds 2014 dat Woningstichting Naarden nieuwe woningen kan toevoegen aan haar woningvoorraad. Net als in heel Nederland stagneert de sociale woningbouw ook in de gemeente Gooise Meren. Om dit vlot te trekken heeft de gemeente afspraken gemaakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Van elk nieuwbouwproject dat een projectontwikkelaar binnen de gemeente realiseert, moet 30% sociaal gebouwd worden. De corporaties nemen deze woningen af voor verhuur. 

Huurkrant 2024

Wilt u informatie over het huurbeleid van de overheid, bezwaarmogelijkheden, huurtoeslag en passend toewijzen lezen, dan kunt u de Huurkrant inzien.

Een publicatie van Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie. 

Huurverhoging 2024

Voor 1 mei 2024 valt het voorstel huurverhoging bij onze huurders in de bus. In het huurverhogingsvoorstel en de begeleidende brief staan welke huurverhoging wij per 1 juli 2024 voor uw woning gaan doorvoeren. De huurverhoging voor de reguliere sociale huurwoningen wordt vastgesteld op 5,15%. Wettelijk mogen wij de huur verhogen met 5,8%. Voor de vrije sector huurwoningen is de huurverhoging 5,5%.

Heeft u hierover vragen?
Op veel van die vragen vindt u de antwoorden terug in de Huurkrant.
Zijn er vragen die niet in de krant beantwoord worden? Wij zijn op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via 035 – 694 73 75. U kunt ons ook een e-mail sturen op huur@woningstichtingnaarden.nl


Vrije sector huurwoning

Woont u in een vrije sector huurwoning? 
De overheid heeft bepaald dat de maximale huurverhoging 5,5% mag bedragen. Wij verhogen uw netto huur met 5,5%.


Inkomensafhankelijke huurverhoging

Een deel van onze huurders krijgt een inkomensafhankelijke huuraanpassing omdat de huur voor de woning relatief laag is ten opzichte van het relatief hoge inkomen van het huishouden. Deze huurverhoging is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden én het totale inkomen van u en uw huisgenoten (het huishoudinkomen).

Op de huuraanzegging staat het huurverhogingsbedrag dat voor uw specifieke situatie van toepassing is.

De inkomensafhankelijke huuraanpassing geldt niet als in je huishouden iemand woont die chronisch ziek of gehandicapt is. Deze informatie wordt niet met ons gedeeld door de belastingdienst. Is deze situatie wel op u van toepassing dan kunt u met ons contact opnemen.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
Het huishoudinkomen bestaat uit het inkomen van alle mensen die op het adres wonen. Het inkomen van jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 waren maar wel tot het huishoudinkomen behoren, daarvan telt alleen het inkomen boven € 22.356 mee.


Wilt u bezwaar aantekenen tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging? 

Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de aangezegde huurverhoging dan dient u dit voor 1 juli 2024 per post of e-mail kenbaar te maken.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximale huurverhoging.
 • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur. Dit is de maximale huur volgens het puntensysteem. Die maximale huur kunt u hier berekenen: https://www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/huurprijscheck/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte 
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde prijs van uw huur. Of een verkeerde datum waarop uw huur start.
 • De huurverhoging volgt te snel op de vorige. De huur mag eens per 12 maanden verhoogd worden. 
 • U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. De aankondiging moet u minimaal 2 maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.
 • Uw verhuurder gebruikt een woningrenovatie voor een huurverhoging. Maar u heeft hier geen toestemming voor gegeven. Bent u het hierom niet eens met de huurverhoging? Dan moet u binnen 3 maanden bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd om onderhoudsgebreken aan uw woning. En de verhuurder heeft deze nog niet aangepakt.
 • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken lopen.
 • U betaalt all-in huur. De kale huur is dan niet bekend. Uitrekenen of de huurverhoging klopt is nu niet mogelijk.

Redenen voor bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • U bent chronisch ziek of heeft een handicap.
 • Uw inkomen in 2022 was lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.
 • Uw inkomen in 2023 is gedaald en daardoor lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.

Als uw huishoudinkomen in 2023 is gedaald, dan moet u daarvan bewijs meesturen. Wij verzoeken u de jaaropgave over 2023 en 3 meest recente loonstroken over 2024 mee te sturen. Indien u bezwaar maakt omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent, dan verzoeken wij u een verklaring van de specialist te overleggen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw persoonlijke situatie en inkomen te toetsen. Na uitspraak over het bezwaarschrift worden alle gegevens vernietigd.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging vrije sector:

Ondertekening Sociaal Plan voor sloop/nieuwbouw Beatrixflat

Op 24 augustus 2023 heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie samen met Woningstichting Naarden het Sociaal Plan voor het sloop/nieuwbouwproject van de Beatrixflat ondertekend.
Bewoners van de flat en andere belanghebbenden waren hierbij aanwezig. Woningstichting Naarden is voornemens om de flat te slopen en hier een nieuw gebouw voor neer te zetten welke voldoet aan alle eisen van deze tijd. In dit complex worden 16 extra woningen gerealiseerd. Alle bewoners hebben inmiddels een urgentie voor verhuizing.

Lilian Verheul en Ilja van Houten ondertekenen het Sociaal Plan.
Lilian Verheul, directeur-bestuurder Woningstichting Naarden (links) en Ilja van Houten, voorzitter bewonerscommissie Prinses Beatrixhof, ondertekenen het Sociaal Plan.

Woningnood
De woningnood is nu al heel hoog. Geschat wordt dat het aantal huishoudens in de periode 2023 t/m 2030 toeneemt met 601.000. Ook daalt de gemiddelde huishoudensgrootte sneller dan verwacht. Er zijn dus heel veel woningen nodig en die woningen moeten geschikt zijn voor de woningzoekenden. Woningzoekenden moeten lang wachten op een woning en de urgentie is dan ook voor iedereen voelbaar. Vanuit de politiek worden er veel plannen gemaakt voor nieuwbouw. Maar in plannen kan niemand wonen. Het toevoegen van woningen heeft voor Woningstichting Naarden daarom de hoogste prioriteit.

Nieuwe woningen Prinses Beatrixhof
Om nieuwe woningen te realiseren moet je soms creatief zijn. Dat is precies wat Woningstichting Naarden heeft gedaan bij het project aan de Prinses Beatrixhof. Binnen het bestaande bestemmingsplan hebben we de mogelijkheid gevonden 16 woningen toe te voegen. Goed nieuws voor onze doelgroep. We hebben straks een prachtig en duurzaam complex. De woningen zijn van het gas af en krijgen het BENG label (bijna energie neutraal). Zo zijn de energielasten voor de bewoners straks ook nog eens zo laag mogelijk. We kunnen meer mensen een prettig thuis bieden en daar zijn we ontzettend blij mee.

Bewonerscommissie
De huidige bewoners zijn veelal blij met de plannen. Namens de bewoners van het wooncomplex is er een bewonerscommissie actief die al ruim een jaar intensief heeft meegedacht met de plannen voor de herstructurering. Op 24 augustus heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie, meneer van Houten, namens de bewoners van het gebouw samen met mevrouw Verheul van Woningstichting Naarden een handtekening gezet onder het Sociaal Plan. Goed nieuws voor de bewoners!

We zijn er nog niet!
In de Woonvisie tot en met 2024 van de gemeente Gooise Meren is opgenomen dat er 350 sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd in de gemeente. De toevoeging van woningen aan de Prinses Beatrixhof is natuurlijk mooi maar we moeten in beweging blijven. Daarom blijft Woningstichting Naarden actief om nog meer nieuwe woningen te realiseren. 

Het belang van samenwerking en steun
Het realiseren van nieuwe woningen kan Woningstichting Naarden niet alleen. Het is belangrijk bewoners en omwonenden te betrekken en mee te krijgen en ook de gemeente heeft hierin een cruciale rol. Als we met zijn allen ons uiterste best doen dan is het mogelijk om het nieuwe appartementencomplex in 2025 op te leveren. Daar gaan we voor.