Ondertekening Sociaal Plan voor sloop/nieuwbouw Beatrixflat

Op 24 augustus 2023 heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie samen met Woningstichting Naarden het Sociaal Plan voor het sloop/nieuwbouwproject van de Beatrixflat ondertekend.
Bewoners van de flat en andere belanghebbenden waren hierbij aanwezig. Woningstichting Naarden is voornemens om de flat te slopen en hier een nieuw gebouw voor neer te zetten welke voldoet aan alle eisen van deze tijd. In dit complex worden 16 extra woningen gerealiseerd. Alle bewoners hebben inmiddels een urgentie voor verhuizing.

Lilian Verheul en Ilja van Houten ondertekenen het Sociaal Plan.
Lilian Verheul, directeur-bestuurder Woningstichting Naarden (links) en Ilja van Houten, voorzitter bewonerscommissie Prinses Beatrixhof, ondertekenen het Sociaal Plan.

Woningnood
De woningnood is nu al heel hoog. Geschat wordt dat het aantal huishoudens in de periode 2023 t/m 2030 toeneemt met 601.000. Ook daalt de gemiddelde huishoudensgrootte sneller dan verwacht. Er zijn dus heel veel woningen nodig en die woningen moeten geschikt zijn voor de woningzoekenden. Woningzoekenden moeten lang wachten op een woning en de urgentie is dan ook voor iedereen voelbaar. Vanuit de politiek worden er veel plannen gemaakt voor nieuwbouw. Maar in plannen kan niemand wonen. Het toevoegen van woningen heeft voor Woningstichting Naarden daarom de hoogste prioriteit.

Nieuwe woningen Prinses Beatrixhof
Om nieuwe woningen te realiseren moet je soms creatief zijn. Dat is precies wat Woningstichting Naarden heeft gedaan bij het project aan de Prinses Beatrixhof. Binnen het bestaande bestemmingsplan hebben we de mogelijkheid gevonden 16 woningen toe te voegen. Goed nieuws voor onze doelgroep. We hebben straks een prachtig en duurzaam complex. De woningen zijn van het gas af en krijgen het BENG label (bijna energie neutraal). Zo zijn de energielasten voor de bewoners straks ook nog eens zo laag mogelijk. We kunnen meer mensen een prettig thuis bieden en daar zijn we ontzettend blij mee.

Bewonerscommissie
De huidige bewoners zijn veelal blij met de plannen. Namens de bewoners van het wooncomplex is er een bewonerscommissie actief die al ruim een jaar intensief heeft meegedacht met de plannen voor de herstructurering. Op 24 augustus heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie, meneer van Houten, namens de bewoners van het gebouw samen met mevrouw Verheul van Woningstichting Naarden een handtekening gezet onder het Sociaal Plan. Goed nieuws voor de bewoners!

We zijn er nog niet!
In de Woonvisie tot en met 2024 van de gemeente Gooise Meren is opgenomen dat er 350 sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd in de gemeente. De toevoeging van woningen aan de Prinses Beatrixhof is natuurlijk mooi maar we moeten in beweging blijven. Daarom blijft Woningstichting Naarden actief om nog meer nieuwe woningen te realiseren. 

Het belang van samenwerking en steun
Het realiseren van nieuwe woningen kan Woningstichting Naarden niet alleen. Het is belangrijk bewoners en omwonenden te betrekken en mee te krijgen en ook de gemeente heeft hierin een cruciale rol. Als we met zijn allen ons uiterste best doen dan is het mogelijk om het nieuwe appartementencomplex in 2025 op te leveren. Daar gaan we voor. 

Huurverlaging

In een aantal gevallen kunt u huurverlaging krijgen.

U vraagt voor het eerst huurtoeslag aan maar de huur is daarvoor te hoog
Bij het aanvragen van huurtoeslag kijkt de Belastingdienst naar de ‘rekenhuur’. Dat is de huur van uw woning plus het deel van de servicekosten waarvoor u huurtoeslag. Als dat meer is dan € 763,47 krijgt u geen huurtoeslag. In dat geval verlagen we uw huur naar € 763,47. Daardoor kunt u dan toch nog huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.
De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • Gelet op uw inkomen en vermogen heeft u recht op huurtoeslag. Het is handig als u eerst zelf op de website van de Belastingdienst een berekening maakt met een rekenhuur van € 763,47.
 • Uw inkomen is maximaal:
  • € 33.325 als u alleen woont;
  • € 39.350 als u met 2 personen woont;
  • € 40.884 als u met 3 of meer personen.
 • Uw vermogen per 1 januari 2021 is maximaal € 31.340 per persoon.

Uw inkomen is gedaald
We hebben inkomensgegevens van de Belastingdienst ontvangen over het jaar 2020. Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 47.948 voor eenpersoonshuishoudens en € 55.486 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Het kan gebeuren dat uw inkomen na 2020 is gedaald. Dan kan u een lagere huur bij ons aanvragen. Dat kan op elk moment in het jaar.
De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft inkomensverklaringen of aanslagen van de Belastingdienst van de leden van uw huishouden waarop te zien is wat het lagere inkomen is.

Het aantal personen in het gezin is veranderd
Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 47.948 voor eenpersoonshuishoudens en € 55.486 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Als uw inkomen daarna is gedaald omdat een gezinslid (medebewoner) is vertrokken of overleden, dan kunt u lagere huur aanvragen. De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft over 2022 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad.
 • Het inkomen is lager dan de bovenvermelde inkomensgrenzen. 

Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat de bewoner is vertrokken of overleden.

Huurverlaging aanvragen
Indien u aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet dan vragen we u de volgende gegevens naar ons toe te sturen;

 1. Een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Hiermee kunt u laten zien welke personen op uw adres zijn ingeschreven. De kosten voor een uittreksel BRP worden bij toekenning huurtoeslag door ons vergoed. Is een van uw gezinsleden vertrokken, dan graag een uittreksel van die persoon op zijn/haar nieuwe adres (om de ingangsdatum te bepalen).
 2. De inkomensspecificaties van alle bewoners, ouder dan 18 jaar, op het adres. Hiervoor kan een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 van de Belastingdienst of 3 opvolgende recente salarisstroken of 3 uitkeringsformulieren verstrekt worden.
 3. Een specificatie van het vermogen. Uw vermogen bevindt zich onder de vermogensgrens voor huurtoeslag. In 2021 was dat voor 1 persoon maximaal € 31.340,-. Ook dit is aantoonbaar met een aanslag inkomstenbelasting 2021 van de Belastingdienst.

Op de website van de Huurcommissie leest u meer over het aanvragen van een lagere huur en het formulier waarmee dat gaat. 

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande informatie neemt u dan gerust contact met ons op.

Samen bouwen aan een Vitale Regio

Mooi nieuws, het woonakkoord 2021 – 2025  ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ is een getekend!

Het akkoord beschrijft de gedeelde ambities van de Provincie Noord-Holland, gemeenten en woningcorporaties. Samen willen de partijen meer mensen een betaalbare woning bieden. Tot 2040 worden er in de regio 11.500 woningen toegevoegd, waarvan bijna 3.000 sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen groeit zo mee met de woningvoorraad. De voorraad betaalbare middeldure woningen groeit met 1500.

Het woonakkoord 2021-2025 regio Gooi en Vechtstreek is ondertekend door provincie Noord-Holland, de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Weesp. En de woningcorporaties: De Alliantie, Dudok Wonen, Het Gooi en Omstreken, Woningstichting Naarden, Woningstichting Vecht en Omstreken, Ymere, Woonzorg Nederland en Habion.

(De gemeenten Hilversum en Wijdemeren hebben met instemming kennis genomen van het regionale woonakkoord en tekenen na afronding van het proces met hun lokale woonvisie)