Burenoverlast

Om prettig te wonen is het belangrijk dat bewoners rekening met elkaar houden. Niet iedereen ergert zich aan dezelfde dingen. Vaak hebben mensen niet in de gaten dat zij overlast veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat u met uw buren praat over zaken die u graag anders ziet en ook luistert naar hun wensen. Een gesprek zorgt ervoor dat misverstanden uit de weg geruimd worden. 

Bij overlast van uw buren kunt u dat het beste eerst aan uw buren zelf vertellen. Leg rustig uit wat het probleem is en stel zelf ook een aantal oplossingen voor. Het is belangrijk dat u daarover duidelijke afspraken maakt met elkaar. Een vriendelijk gesprek werkt vaak beter en lost vaak meer op dan een boze klacht.

  • Wacht niet te lang, laat uw irritatie niet oplopen;
  • Begin het gesprek niet als u boos bent. Op een rustige manier kunt u veel beter een gesprek voeren;
  • Probeer samen tot een oplossing te komen, alleen klagen heeft geen zin;
  • Probeer afspraken te maken voor een oplossing, deze afspraken kunnen later weer besproken worden;
  • Oplossing ontstaan vaak als beide partijen water bij de wijn doen.

Komt u er samen niet uit, of zijn de problemen uit de hand gelopen, dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling. Bel tijdens kantooruren naar 035 – 623 11 00, of stuur een e-mail naar buurtbemiddeling@versawelzijn.nl.

Buurtbemiddeling heeft ruim 25 jaar ervaring in het adviseren hoe je in gesprek kunt gaan met je buren of in het begeleiden van een gesprek. De bemiddelaars kunnen goed luisteren en zijn speciaal opgeleid om te begeleiden bij het oplossen van conflicten. Een buurtbemiddelaar is neutraal en heeft geheimhoudingsplicht. Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u via de website van Versa Welzijn.

Mocht u er met Buurtbemiddeling niet uitkomen, neem dan contact op met de Woningstichting Naarden. Wij kunnen u adviseren over verdere stappen. Indien u bij ons een melding van overlast wilt maken, kunt u daarvoor onderstaand formulier gebruiken. Wij verzoeken u dit zo volledig mogelijk te vullen en dit naar ons te verzenden.

Als u door buren bedreigd wordt, meldt dit dan meteen bij de politie en bij ons.