Urgentie

Er zijn situaties waarin je niet kunt wachten tot je een woning aangeboden krijgt via de normale weg van reageren op WoningNet. Voor urgente situaties kunt u een urgentie aanvragen bij de regionale urgentiecommissie. Een urgentie krijgt u niet zomaar, er moet sprake zijn van een situatie die buiten uw schuld om is ontstaan en waarvoor (her)huisvesting binnen de regio de enige oplossing is. Bovendien moet u aantonen dat u er zelf alles aan heeft gedaan om andere oplossingen te vinden en dat u via het reguliere woonruimteverdeelsysteem en de spoedzoekregeling niet snel genoeg aan nieuwe woonruimte kunt komen. Voor de uitgebreide toelichting kunt u de onderstaande brochure downloaden.

Inschatting via urgentiewijzer
U kunt bij Woningstichting Naarden terecht voor een intakegesprek om uw situatie voor te leggen. Wij adviseren u dan over de mogelijkheden voor het aanvragen van een urgentie. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen dan kunt u op de website van het regionale urgentiebureau Gooi en Vechtstreek terecht. Daar kan met behulp van de urgentiewijzer een inschatting gemaakt worden van de kans op een urgentieverklaring.
Stap-voor-stap worden woningzoekenden door enkele vragen geleid, waarna duidelijk is of het aanvragen van een urgentie in hun specifieke situatie misschien zinvol kan zijn, of juist helemaal niet. Hierna kan besloten worden om de aanvraag gelijk door te zetten (en te betalen) òf er toch vanaf te zien.

Spoedzoekregeling
Blijkt uit het intakegesprek dat het geen zin heeft om een urgentieaanvraag te doen, of wordt uw aanvraag afgewezen? Dan heeft u de mogelijkheid mee te doen aan de spoedzoekregeling. U kunt dit via uw registratie in WoningNet aangeven, waarna u een maand lang automatisch meeloot met woningen die binnen de spoedzoekregeling worden aangeboden. U moet zich elke maand opnieuw actief aanmelden voor de spoedzoekregeling. U weet niet voor welke woningen u meeloot. Als u een woning krijgt aangeboden – dit kan overal in de regio zijn en is passend bij uw zoekprofiel – dient u deze te accepteren. U mag de woning ook weigeren, maar dan bent u twee jaar lang uitgesloten van deelname aan de spoedzoekregeling.