Organisatie

Bij Woningstichting Naarden werken betrokken medewerkers met hart voor de medemens. Wij hebben klantvriendelijkheid en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Zo houden we onze dienstverlening aan u als huurder optimaal.


Integriteitsbeleid

Wij zijn een maatschappelijke onderneming en daarom hebben en voelen wij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en transparant te zijn. Wij verwachten ook dat iedereen die namens ons handelt zich ervan bewust is dat hij/zij handelt in het maatschappelijk belang, in het belang van onze huurders en in het belang van Woningstichting Naarden. Wij hebben daarom een aantal zaken vastgelegd in de Integriteitscode, de Gedragscode voor relaties, de Klokkenluidersregeling en de Algemene Voorwaarden voor Diensten, Leveringen en Werken.

Integriteitscode WSN (PDF)

Gedragscode voor relaties van WSN (PDF)

Klokkenluidersregeling (PDF)

Algemene Voorwaarden voor Diensten, Leveringen en Werken (PDF)


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen welke maatregelen Woningstichting Naarden genomen heeft om te voldoen aan deze nieuwe wet. 

Privacyverklaring 2023 (PDF)