Klachten over WSN

Woningstichting Naarden probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit kunnen wij niet alleen. Voor veel diensten worden door ons externe partijen (schilders, loodgieters, aannemers en/of glaszetters) ingehuurd.

Hebt u een klacht over het handelen van personeel van de woningstichting of van personeel dat werkzaamheden namens de woningstichting uitvoert? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Valleigebied.

Dien altijd uw klacht eerst schriftelijk (mail of brief) in bij de directeur van Woningstichting Naarden.

Heeft u dit nog niet gedaan, dan kan de Geschillencommissie uw klacht niet in behandeling nemen. Woningstichting Naarden moet namelijk eerst zelf de gelegenheid hebben op uw klacht te reageren. En deze zo mogelijk op te lossen.


Geschillencommissie

Bent u alsnog niet tevreden over hoe Woningstichting Naarden uw klacht afhandelt of krijgt u binnen een maand geen inhoudelijke reactie op uw klacht? Dan kunt u bij de Geschillencommissie terecht. Voor informatie over de werkwijze van deze geschillencommissie verwijzen wij u naar de website www.gcvalleigebied.nl