Wonen in de Gooi en Vechtstreek: de mooiste woonomgeving van Nederland! Woningstichting Naarden is een kleine zelfstandige corporatie in Naarden (gemeente Gooise Meren) met ruim 800 woningen verspreid over de hele kern. Wij zetten ons in om een passend woonaanbod te bieden voor al onze huurders en woningzoekenden.


Huurverhoging 2024

Voor 1 mei 2024 valt het voorstel huurverhoging bij onze huurders in de bus. In het huurverhogingsvoorstel en de begeleidende brief staan welke huurverhoging wij per 1 juli 2024 voor uw woning gaan doorvoeren. 

Lees verder


Huurkrant 2024 

Wilt u informatie over het huurbeleid van de overheid, bezwaarmogelijkheden, huurtoeslag en passend toewijzen lezen, dan kunt u de Huurkrant inzien. Een publicatie van Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie. 

Lees verder


Voorrang Cruciale Beroepen 

In 2024 worden er 10 sociale huurwoningen in de gemeente Gooise Meren en 30 sociale huurwoningen in de gemeente Hilversum met voorrang aangeboden aan mensen die een cruciaal beroep uitoefenen. 

Wil u zich registreren als woningzoekende met een cruciaal beroep in gemeente Gooise Meren of gemeente Hilversum, of heeft u vragen over het experiment? 

Lees verder


Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024  

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben, op basis van aangetoonde schaarste aan vrijkomende sociale huurwoningen en de beperkte bouwmogelijkheden, vanaf 2015 opeenvolgende Huisvestingsverordeningen vastgesteld. In 2024 is deze wederom vastgesteld.

Lees verder


  • Nieuwe website WoningNet regio G&V
    Binnenkort krijgt WoningNet regio G&V een nieuwe website: gooienvecht.mijndak.nl.Op de nieuwe website vind je het aanbod van woningen van alle woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek. En wordt het zoeken … Lees meer
  • Ondertekening Sociaal Plan voor sloop/nieuwbouw Beatrixflat
    Op 24 augustus 2023 heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie samen met Woningstichting Naarden het Sociaal Plan voor het sloop/nieuwbouwproject van de Beatrixflat ondertekend. Bewoners van de flat en andere belanghebbenden … Lees meer

Verklaring Raad van Commissarissen n.a.v. Nieuwsuur-uitzending 22 juni 

Lees verder


Wijziging rondom de eenmalige energietoeslag

Gooise Meren heeft onlangs besloten om de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Met het verhogen van de inkomensgrens kunnen meer mensen de energietoeslag krijgen. 

Voor meer informatie en aanvragen toeslag


Thuisinaarden online

De nieuwste editie van Thuisinaarden is uit! Deze is nu ook makkelijk online te bekijken.

Thuisinnaarden najaar 2023

Lees Thuisinaarden najaar 2023


Help jongeren aan een kamer

Er is een tekort aan woonruimte voor jongeren die een zorgorganisatie kunnen verlaten maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. Vindt u het leuk om een jongere een kans te geven om weer op eigen benen te staan?

Lees verder


Samen bouwen aan een Vitale Regio

Mooi nieuws, het woonakkoord 2021 – 2025  ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ is getekend!

Lees verder


Woonconcept In Between Places

Dudok Wonen verhuurt onder de noemer van woonconcept In Between Places sinds 2017 appartementen en studio’s in Hilversum die een tijdelijk huurcontract hebben. Zij verhuren dit tijdelijk aan woningzoekenden die vanwege een noodsituatie dringend een woning nodig hebben, maar geen recht op een urgentieverklaring hebben.

Lees verder

Let op: Phising bij WoningNet!

Sinds 1 oktober 2020 wordt Woningnet geconfronteerd met Phishing en Smishing (via SMS) berichten waarin mensen misleidt worden met betaalverzoeken die afkomstig lijken van WoningNet. WoningNet stuurt nooit e-mails met een betaallink! Kijk voor meer informatie op de website van Woningnet.

x