Vacature voorzitter RvC

Erly logo

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden zijn wij op zoek naar een verbindende voorzitter met ruime toezichthoudende ervaring en kennis van volkshuisvesting.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Naarden oefent toezicht uit op het functioneren van de directeur-bestuurder, de uitvoering van de strategie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woningstichting Naarden zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder. 

Binnen de RvC van Woningstichting Naarden ontstaat begin oktober deze vacature voor voorzitter Raad van Commissarissen.

Lees verder