Onze woningen

Woningstichting Naarden heeft ruim 800 woningen in de kern Naarden. Ons woningbezit is gevarieerd. Wij hebben eengezinswoningen en appartementen in diverse complexen. Daarnaast hebben we een viertal complexen specifiek bestemd voor de ouder wordende mens. De woningen zijn zelfstandig maar er zijn allerlei voorzieningen in het complex waardoor u als bewoner zorgeloos kunt wonen. 

De huurprijs van de woningen varieert. Het grootste deel van onze woningen zijn sociale huurwoningen. Dit wil zeggen dat uw inkomen niet te hoog mag zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Een kleiner deel van de woningen verhuren wij in de vrije sector. Om voor deze woningen in aanmerking te komen dient u aan te tonen dat u voldoende inkomen heeft om de huur te betalen. 


Zorgeloos zelfstandig wonen met alle voorzieningen dichtbij

Zorgeloos wonen voor ouderen kunt u bij Woningstichting Naarden in de volgende complexen:

Het Ravelijn: 125 (twee- en driekamer) appartementen (PDF)

De Flank: 60 appartementen (PDF)

De Bonnet: 32 appartementen (PDF)

De Schans: 39 appartementen (PDF)