Toezicht en bestuur

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de realisatie van zijn doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van deelnemingen van de Stichting. 

Hieronder vindt u:


Ondernemingsplan

Wilt u meer weten over onze ideeën en plannen? Bent u geïnteresseerd in onze meerjarenvisie? Lees dan ons complete Ondernemingsplan 2023-2026. 

Ondernemingsplan 2023-2026


Jaarverslag

Het jaarverslag van Woningstichting Naarden kunt u inzien via onderstaande link.

Jaarverslag Woningstichting Naarden 2022 (PDF)

Jaarverslag Woningstichting Naarden 2021 (PDF)


Statuten

Statuten van Woningstichting Naarden kunt u inzien via onderstaande link.

Statuten Woningstichting Naarden (PDF)


Governance code

Wij hechten aan transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. Wij handelen conform de landelijke Governancecode voor woningcorporaties, onderdeel van de Aedescode. Deze code is door Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties) opgesteld en door Woningstichting Naarden als lid van Aedes ondertekend.

Doel van deze Governancecode is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de organen van de woningcorporatie en hun leden in acht moeten nemen. De principes kunnen worden opgevat als moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen over goed bestuur.

Governance code Woningcorporaties 2020 versie 2022 (PDF)


Visitatie

Het Visitatierapport van Woningstichting Naarden kunt u inzien via onderstaande link.

Visitatierapport 2020 (PDF)

Bestuurlijke reactie visitatie 2020 (PDF)


Toezichtvisie en Toezichtkader

Bestuur en RvC van Woningstichting Naarden hebben een toezichtvisie opgesteld. Dit is overeenkomstig principe 1.1. van de Governancecode. Bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezichthouden waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen.

Toezichtsvisie 2020 (PDF)


Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets RvC (PDF)