Huren bij WSN

Met vragen kunt u altijd bellen of bij ons binnenstappen. Wij staan voor u klaar. Daarnaast bieden we ondersteuning aan klanten met betalingsproblemen en indien gewenst helpen we klanten bij het invullen van formulieren.


Algemene huurvoorwaarden

Voor oudere huurcontracten zijn mogelijk oudere versies van de Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u opvragen per telefoon of e-mail bij ons kantoor, onder vermelding van uw adres of jaartal van uw huurovereenkomst. Wij sturen u, indien beschikbaar, de voorwaarden toe die van toepassing zijn. 


Huur betalen

U kunt de huur betalen via automatische incasso. Maandelijks wordt dan het juiste bedrag op de eerste dag van elke maand van uw rekening afgeschreven. Zo hebt u er geen omkijken naar en wordt de jaarlijkse huurverhoging automatisch (inclusief bijkomende servicekosten) voor u aangepast. Wilt u betalen via automatische incasso, vult u dan onderstaand formulier in.

Machtiging automatische incasso

U kunt ook de huur iedere maand overmaken. Dit dient vooraf te gebeuren. De huurprijs en verschuldigde kosten kunt u voor de eerste van de maand storten of overmaken op:

Bankrekening NL50 INGB 0652 4409 08 t.n.v. Woningstichting Naarden.
BIC-code: INGBNL2A

Tevens kunt u bij ons op kantoor de huur per pin betalen. Contante betaling is niet mogelijk.

Woningstichting Naarden werkt niet met acceptgirokaarten.


De huurverhoging 2023

Voor 1 mei 2023 valt het voorstel huurverhoging bij onze huurders in de bus. In het huurverhogingsvoorstel en de begeleidende brief staat welke huurverhoging wij per 1 juli 2023 voor uw woning gaan doorvoeren. 

Kort samengevat ziet de huurverhoging bij Woningstichting Naarden er als volgt uit:

  • Ruim 300 huishoudens krijgen op basis van hun inkomen een huurverlaging tot € 575,03
  • De huurverhoging voor de reguliere woningen wordt vastgesteld op 2,3%
  • De huurprijs van de reguliere woningen waarvan de voorschotten servicekosten stijgen met meer dan 30 euro per maand krijgen een verhoging van 2,3% minus 2% = 0,3%
  • De huurprijs van de reguliere woningen waarvan de voorschotten servicekosten stijgen tussen de 10 en 30 euro per maand krijgen een verhoging van 2,3% minus 1% is 1,3%

Heeft u hierover vragen?

Op veel van die vragen vindt u de antwoorden terug in de Huurkrant. Deze krant is begin april bij u bezorgd. Heeft u deze niet ontvangen of bent u uw exemplaar kwijt? Laat het ons weten en wij sturen u een nieuw exemplaar. Zijn er vragen die niet in de krant beantwoord worden? Wij zijn op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via 035 – 694 73 75.


De wet huurverlaging

Is de netto huur die u eind februari 2023 betaalde hoger dan € 575,03 per maand? Heeft u ook een laag inkomen? 

De kans is groot dat uw huur per 1 juli 2023 verlaagd wordt naar € 575,03. Hierover krijgt u voor 1 mei 2023 bericht.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Op 1 maart 2023 was u woonachtig in de huurwoning
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of €24.600 als u AOW krijgt)
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan €30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). Dit huishoudinkomen is het gezamenlijk inkomen van de huurder en alle inwoners. Het inkomen van inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar telt niet mee.

Vrije sector huurwoning

Woont u in een vrije sector huurwoning? 

Wij verhogen uw netto huur met maximaal 2,6%. De overheid heeft bepaald dat wij maximaal 4,1% mogen vragen.


Inkomensafhankelijke huurverhoging

Een deel van onze huurders krijgt een inkomensafhankelijke huuraanpassing omdat de huur voor de woning relatief laag is ten opzichte van het relatief hoge inkomen in het huishouden. Deze huurverhoging is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden én het totale inkomen van u en uw huisgenoten (het huishoudinkomen).

Op de huuraanzegging staat het huurverhogingsbedrag dat voor uw specifieke situatie van toepassing is.

De inkomensafhankelijke huuraanpassing geldt niet als in je huishouden iemand woont die chronisch ziek of gehandicapt is.  Deze informatie wordt niet gedeeld door de belastingdienst met ons. Is deze situatie wel op u van toepassing dan kunt u met ons contact opnemen.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen bestaat uit het inkomen van alle mensen die op het adres wonen. Het inkomen van jongeren die op 1 januari 2023 nog geen 23 waren maar wel tot het huishoudinkomen behoren, daarvan telt alleen het inkomen boven € 21.835 mee.


Wilt u bezwaar aantekenen tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging? 

Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de aangezegde huurverhoging dan dient u dit voor 1 juli 2023 per post of e-mail kenbaar te maken.

Maakt u bezwaar omdat uw huishoudinkomen in 2021 lager was dan € 48.836, dan hoeft u geen inkomensgegevens te overleggen. Woningstichting Naarden vraagt dit na bij de belastingdienst. 

Als uw huishoudinkomen in 2022 is gedaald, dan moet u daarvan bewijs meesturen. Wij verzoeken u de jaaropgave over 2022 en 3 meest recente loonstroken over 2023 mee te sturen. Indien u bezwaar maakt omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent, dan verzoeken wij u een verklaring van de specialist te overleggen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw persoonlijke situatie en inkomen te toetsen. Na uitspraak over het bezwaarschrift worden alle gegevens vernietigd.


Huurachterstand

Er zijn situaties denkbaar dat u de huur niet op tijd kan betalen. Bijvoorbeeld omdat u werkeloos bent geworden, u onverwachte rekeningen moet betalen of u hebt problemen met de huurtoeslag. Het kan ook zijn dat u geen overzicht meer hebt over uw financiën en door de bomen het bos niet meer ziet. 

Problemen met het op tijd betalen van de huur? Laat het ons weten!
Wat de oorzaak ook is, als u de huur niet kunt betalen willen wij dat graag zo snel mogelijk van u weten. Wij begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is en dat personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter de problemen worden. Als u te lang wacht loopt u het risico dat u uw woning verliest. Dat kan al wanneer u drie maanden de huur niet betaalt.

De huur van de lopende maand moet op de eerste van de maand binnen zijn. Wanneer u niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons een eerste betalingsherinnering (aanmaning). Als u hier niet op reageert dan krijgt u een tweede herinnering. Wanneer vervolgens nog geen contact met ons hebt opgenomen, zullen wij contact met u zoeken. 

Wij zullen eerst proberen om samen met u een oplossing te zoeken. Het kan zijn dat een betalingsregeling mogelijk is. Er moet dan wel een goede reden zijn waarom u de huur niet betaalt. 

Inschakelen deurwaarder
Wanneer wij niet in contact met u kunnen komen, zullen wij na verloop van tijd een deurwaarder inschakelen. Wij schakelen ook een deurwaarder in wanneer u niet meewerkt aan de oplossingen die wij u bieden, u afspraken niet nakomt óf er ondanks alle inspanningen geen verbetering in de situatie komt. De kosten van de deurwaarder komen geheel voor uw rekening, ook als u alsnog de huurschuld bij de deurwaarder betaalt. Het gaat daarbij om aanzienlijke kosten die bovenop de al bestaande huurschuld komen. Ons dringende advies is dan ook om te voorkomen dat het zover komt.

Als u er samen met de deurwaarder niet uitkomt en er is geen zicht op een oplossing, zal uiteindelijk de procedure tot ontruiming van de woning worden opgestart. De deurwaarder zal de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken. Als u uit de woning wordt gezet, moet u nog steeds de huurachterstand en de deurwaarderskosten betalen. Ook komen daar de kosten van de rechtbank bij, evenals de kosten die voorvloeien uit de ontruiming van de woning. Zolang u al deze kosten niet hebt betaald, blijft de zaak in handen van de gerechtsdeurwaarder. Dit kan indien nodig tientallen jaren duren. Na een ontruiming uit de woning heeft u ook geen recht meer op een andere sociale huurwoning.

Ons dringende advies is nogmaals, laat de problemen niet te groot worden en neem contact met ons op. Wij kunnen u verwijzen naar diverse instanties die u kunnen helpen de problemen op tijd op te lossen. 


Huurtoeslag

Huurtoeslag is een toeslag die u als huurder kunt aanvragen als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben vooral te maken met de hoogte van uw huur en de hoogte van uw inkomen. Om de hoogte van uw huurtoeslag te bepalen, kunt u op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Huursubsidie of huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.