Huren bij WSN

Met vragen kunt u altijd bellen of bij ons binnenstappen. Wij staan voor u klaar. Daarnaast bieden we ondersteuning aan klanten met betalingsproblemen en indien gewenst helpen we klanten bij het invullen van formulieren.


Algemene huurvoorwaarden

Voor oudere huurcontracten zijn mogelijk oudere versies van de Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u opvragen per telefoon of e-mail bij ons kantoor, onder vermelding van uw adres of jaartal van uw huurovereenkomst. Wij sturen u, indien beschikbaar, de voorwaarden toe die van toepassing zijn. 


Huur betalen

Uw huur betaalt u iedere maand vooraf. De huurprijs en verschuldigde kosten kunt u voor de eerste van de maand storten of overmaken op:

Bankrekening NL50 INGB 0652 4409 08 t.n.v. Woningstichting Naarden.
BIC-code: INGBNL2A

U kunt ook een automatische incasso afgeven. Maandelijks wordt dan het juiste bedrag op de eerste dag van elke maand van uw rekening afgeschreven. Zo hebt u er geen omkijken naar en wordt de jaarlijkse huurverhoging automatisch (inclusief bijkomende servicekosten) voor u aangepast. Woningstichting Naarden werkt niet met acceptgirokaarten.

U kunt bij ons op kantoor de huur per pin betalen. Contante betaling is niet mogelijk.


Huurverlaging

In een aantal gevallen kunt u huurverlaging krijgen. Wilt u weten of u huurverlaging kunt aanvragen of heeft u vragen over de huurverlaging in het kader van het Sociaal Huurakkoord?

Lees verder


Huurachterstand

Er zijn situaties denkbaar dat u de huur niet op tijd kan betalen. Bijvoorbeeld omdat u werkeloos bent geworden, u onverwachte rekeningen moet betalen of u hebt problemen met de huurtoeslag. Het kan ook zijn dat u geen overzicht meer hebt over uw financiën en door de bomen het bos niet meer ziet. 

Problemen met het op tijd betalen van de huur? Laat het ons weten!
Wat de oorzaak ook is, als u de huur niet kunt betalen willen wij dat graag zo snel mogelijk van u weten. Wij begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is en dat personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter de problemen worden. Als u te lang wacht loopt u het risico dat u uw woning verliest. Dat kan al wanneer u drie maanden de huur niet betaalt.

De huur van de lopende maand moet op de eerste van de maand binnen zijn. Wanneer u niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons een eerste betalingsherinnering (aanmaning). Als u hier niet op reageert dan krijgt u een tweede herinnering. Wanneer vervolgens nog geen contact met ons hebt opgenomen, zullen wij contact met u zoeken. 

Wij zullen eerst proberen om samen met u een oplossing te zoeken. Het kan zijn dat een betalingsregeling mogelijk is. Er moet dan wel een goede reden zijn waarom u de huur niet betaalt. 

Inschakelen deurwaarder
Wanneer wij niet in contact met u kunnen komen, zullen wij na verloop van tijd een deurwaarder inschakelen. Wij schakelen ook een deurwaarder in wanneer u niet meewerkt aan de oplossingen die wij u bieden, u afspraken niet nakomt óf er ondanks alle inspanningen geen verbetering in de situatie komt. De kosten van de deurwaarder komen geheel voor uw rekening, ook als u alsnog de huurschuld bij de deurwaarder betaalt. Het gaat daarbij om aanzienlijke kosten die bovenop de al bestaande huurschuld komen. Ons dringende advies is dan ook om te voorkomen dat het zover komt.

Als u er samen met de deurwaarder niet uitkomt en er is geen zicht op een oplossing, zal uiteindelijk de procedure tot ontruiming van de woning worden opgestart. De deurwaarder zal de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken. Als u uit de woning wordt gezet, moet u nog steeds de huurachterstand en de deurwaarderskosten betalen. Ook komen daar de kosten van de rechtbank bij, evenals de kosten die voorvloeien uit de ontruiming van de woning. Zolang u al deze kosten niet hebt betaald, blijft de zaak in handen van de gerechtsdeurwaarder. Dit kan indien nodig tientallen jaren duren. Na een ontruiming uit de woning heeft u ook geen recht meer op een andere sociale huurwoning.

Ons dringende advies is nogmaals, laat de problemen niet te groot worden en neem contact met ons op. Wij kunnen u verwijzen naar diverse instanties die u kunnen helpen de problemen op tijd op te lossen. 


Huurtoeslag

Huurtoeslag is een toeslag die u als huurder kunt aanvragen als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben vooral te maken met de hoogte van uw huur en de hoogte van uw inkomen. Om de hoogte van uw huurtoeslag te bepalen, kunt u op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Huursubsidie of huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.