Huren bij WSN

Huurt u een woning bij Woningstichting Naarden? Dan kunt u op deze website veel nuttige informatie vinden. Op deze pagina vindt u informatie over de huur en of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. U kunt op deze website ook terecht als u een reparatieverzoek hebt of zelf graag aan de slag wilt met verbeteringen aan uw woning.

Blijft u zitten met vragen na het raadplegen van deze website, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. U kunt dat telefonisch doen, via telefoonnummer 035-6947375, of via het contactformulier op deze website. Ook kunt u een e-mail sturen.

Wij staan voor u klaar. Daarnaast bieden we ondersteuning aan huurders met betalingsproblemen en indien gewenst helpen we huurders bij het invullen van formulieren.


Algemene huurvoorwaarden

Voor oudere huurcontracten zijn mogelijk oudere versies van de Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u opvragen per telefoon of e-mail bij ons kantoor, onder vermelding van uw adres of jaartal van uw huurovereenkomst. Wij sturen u, indien beschikbaar, de voorwaarden toe die van toepassing zijn. 


Huur betalen

U kunt de huur betalen via automatische incasso. Maandelijks wordt dan het juiste bedrag op de eerste dag van elke maand van uw rekening afgeschreven. Zo hebt u er geen omkijken naar en wordt de jaarlijkse huurverhoging automatisch (inclusief bijkomende servicekosten) voor u aangepast. Wilt u betalen via automatische incasso, vult u dan onderstaand formulier in.

Machtiging automatische incasso

U kunt ook de huur iedere maand overmaken. Dit dient vooraf te gebeuren. De huurprijs en verschuldigde kosten kunt u voor de eerste van de maand storten of overmaken op:

Bankrekening NL50 INGB 0652 4409 08 t.n.v. Woningstichting Naarden.
BIC-code: INGBNL2A

Tevens kunt u bij ons op kantoor de huur per pin betalen. Contante betaling is niet mogelijk.

Woningstichting Naarden werkt niet met acceptgirokaarten.


Huurachterstand

Er zijn situaties denkbaar dat u de huur niet op tijd kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u werkeloos bent geworden, u onverwachte rekeningen moet betalen of omdat u problemen hebt met de huurtoeslag. Het kan ook zijn dat u geen overzicht meer hebt over uw financiën en door de bomen het bos niet meer ziet. 

Problemen met het op tijd betalen van de huur? Laat het ons weten!
Wat de oorzaak ook is, als u de huur niet kunt betalen willen wij dat graag zo snel mogelijk van u weten. Wij begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is en dat personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter de problemen worden. Als u te lang wacht loopt u het risico dat u uw woning verliest. Dat kan al wanneer u drie maanden de huur niet betaalt.

De huur van de lopende maand moet op de eerste van de maand binnen zijn. Wanneer u niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons een eerste betalingsherinnering (aanmaning). Als u hier niet op reageert dan krijgt u een tweede herinnering. Wanneer u vervolgens nog geen contact met ons hebt opgenomen, zullen wij contact met u zoeken. 

Wij zullen eerst proberen om samen met u een oplossing te zoeken. Het kan zijn dat een betalingsregeling mogelijk is. Er moet dan wel een goede reden zijn waarom u de huur niet betaalt. 

Wat is vroegsignalering?
Vroegsignalering is een preventieve aanpak die bedoeld is om huurders met betalingsachterstanden vroegtijdig te identificeren en te ondersteunen. Het doel is om te voorkomen dat kleine schulden uitgroeien tot grote financiële problemen en om huisuitzettingen te voorkomen.

Woningstichting Naarden meldt u aan voor deze vroegsignalering bij de gemeente Gooise Meren voordat de volgende stap naar de deurwaarder wordt genomen.

Waarom is vroegsignalering belangrijk?
Bij huurachterstanden is het cruciaal om snel te handelen. Vroegsignalering helpt om:

  • Financiële problemen in een vroeg stadium aan te pakken.
  • Huurschulden te beperken.
  • Huisuitzettingen te voorkomen.
  • Tijdig passende hulp en ondersteuning te bieden.

Inschakelen deurwaarder
Als wij geen contact met u kunnen krijgen, schakelen we na verloop van tijd een deurwaarder in. We doen dit ook als u niet meewerkt aan de oplossingen die wij aanbieden, afspraken niet nakomt, of als de situatie ondanks alle inspanningen niet verbetert. De kosten van de deurwaarder zijn voor uw rekening, ook als u de huurschuld alsnog bij de deurwaarder betaalt. Dit zijn aanzienlijke extra kosten bovenop de bestaande huurschuld. Ons dringende advies is daarom om dit te voorkomen.

Als u er samen met de deurwaarder niet uitkomt en er is geen zicht op een oplossing, wordt uiteindelijk de procedure tot ontruiming van de woning gestart. De deurwaarder vraagt dan de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken. Als u uit de woning wordt gezet, moet u nog steeds de huurachterstand en de deurwaarderskosten betalen. Daar komen de kosten van de rechtbank en de kosten van de ontruiming bij. Zolang u al deze kosten niet hebt betaald, blijft de zaak in handen van de gerechtsdeurwaarder, wat jaren kan duren. Na een ontruiming uit de woning heeft u ook geen recht meer op een andere sociale huurwoning. 

Ons dringende advies is nogmaals: laat de problemen niet te groot worden en neem contact met ons op. Wij kunnen u verwijzen naar diverse instanties die u kunnen helpen de problemen op tijd op te lossen. 


Huurtoeslag

Huurtoeslag is een toeslag die u als huurder kunt aanvragen als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben vooral te maken met de hoogte van uw huur en de hoogte van uw inkomen. Om de hoogte van uw huurtoeslag te bepalen, kunt u op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Huursubsidie of huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.