Huren bij WSN

Met vragen kunt u altijd bellen of bij ons binnenstappen. Wij staan voor u klaar. Daarnaast bieden we ondersteuning aan huurders met betalingsproblemen en indien gewenst helpen we huurders bij het invullen van formulieren.


Algemene huurvoorwaarden

Voor oudere huurcontracten zijn mogelijk oudere versies van de Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u opvragen per telefoon of e-mail bij ons kantoor, onder vermelding van uw adres of jaartal van uw huurovereenkomst. Wij sturen u, indien beschikbaar, de voorwaarden toe die van toepassing zijn. 


Huur betalen

U kunt de huur betalen via automatische incasso. Maandelijks wordt dan het juiste bedrag op de eerste dag van elke maand van uw rekening afgeschreven. Zo hebt u er geen omkijken naar en wordt de jaarlijkse huurverhoging automatisch (inclusief bijkomende servicekosten) voor u aangepast. Wilt u betalen via automatische incasso, vult u dan onderstaand formulier in.

Machtiging automatische incasso

U kunt ook de huur iedere maand overmaken. Dit dient vooraf te gebeuren. De huurprijs en verschuldigde kosten kunt u voor de eerste van de maand storten of overmaken op:

Bankrekening NL50 INGB 0652 4409 08 t.n.v. Woningstichting Naarden.
BIC-code: INGBNL2A

Tevens kunt u bij ons op kantoor de huur per pin betalen. Contante betaling is niet mogelijk.

Woningstichting Naarden werkt niet met acceptgirokaarten.


Huurverhoging 2024

Voor 1 mei 2024 valt het voorstel huurverhoging bij onze huurders in de bus. In het huurverhogingsvoorstel en de begeleidende brief staan welke huurverhoging wij per 1 juli 2024 voor uw woning gaan doorvoeren. De huurverhoging voor de reguliere sociale huurwoningen wordt vastgesteld op 5,15%. Wettelijk mogen wij de huur verhogen met 5,8%. Voor de vrije sector huurwoningen is de huurverhoging 5,5%.

Heeft u hierover vragen?

Op veel van die vragen vindt u de antwoorden terug in de Huurkrant.
Zijn er vragen die niet in de krant beantwoord worden? Wij zijn op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via 035 – 694 73 75. U kunt ons ook een e-mail sturen op huur@woningstichtingnaarden.nl


Vrije sector huurwoning

Woont u in een vrije sector huurwoning? 
De overheid heeft bepaald dat de maximale huurverhoging 5,5% mag bedragen. Wij verhogen uw netto huur met 5,5%.


Inkomensafhankelijke huurverhoging

Een deel van onze huurders krijgt een inkomensafhankelijke huuraanpassing omdat de huur voor de woning relatief laag is ten opzichte van het relatief hoge inkomen van het huishouden. Deze huurverhoging is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden én het totale inkomen van u en uw huisgenoten (het huishoudinkomen).

Op de huuraanzegging staat het huurverhogingsbedrag dat voor uw specifieke situatie van toepassing is.

De inkomensafhankelijke huuraanpassing geldt niet als in je huishouden iemand woont die chronisch ziek of gehandicapt is. Deze informatie wordt niet met ons gedeeld door de belastingdienst. Is deze situatie wel op u van toepassing dan kunt u met ons contact opnemen.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen bestaat uit het inkomen van alle mensen die op het adres wonen. Het inkomen van jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 waren maar wel tot het huishoudinkomen behoren, daarvan telt alleen het inkomen boven € 22.356 mee.


Wilt u bezwaar aantekenen tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging? 

Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de aangezegde huurverhoging dan dient u dit voor 1 juli 2024 per post of e-mail kenbaar te maken.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximale huurverhoging.
 • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur. Dit is de maximale huur volgens het puntensysteem. Die maximale huur kunt u hier berekenen: https://www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/huurprijscheck/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte 
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde prijs van uw huur. Of een verkeerde datum waarop uw huur start.
 • De huurverhoging volgt te snel op de vorige. De huur mag eens per 12 maanden verhoogd worden. 
 • U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. De aankondiging moet u minimaal 2 maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.
 • Uw verhuurder gebruikt een woningrenovatie voor een huurverhoging. Maar u heeft hier geen toestemming voor gegeven. Bent u het hierom niet eens met de huurverhoging? Dan moet u binnen 3 maanden bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd om onderhoudsgebreken aan uw woning. En de verhuurder heeft deze nog niet aangepakt.
 • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken lopen.
 • U betaalt all-in huur. De kale huur is dan niet bekend. Uitrekenen of de huurverhoging klopt is nu niet mogelijk.

Redenen voor bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • U bent chronisch ziek of heeft een handicap.
 • Uw inkomen in 2022 was lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.
 • Uw inkomen in 2023 is gedaald en daardoor lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.

Als uw huishoudinkomen in 2023 is gedaald, dan moet u daarvan bewijs meesturen. Wij verzoeken u de jaaropgave over 2023 en 3 meest recente loonstroken over 2024 mee te sturen. Indien u bezwaar maakt omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent, dan verzoeken wij u een verklaring van de specialist te overleggen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw persoonlijke situatie en inkomen te toetsen. Na uitspraak over het bezwaarschrift worden alle gegevens vernietigd.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging vrije sector:


Huurachterstand

Er zijn situaties denkbaar dat u de huur niet op tijd kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u werkeloos bent geworden, u onverwachte rekeningen moet betalen of omdat u problemen hebt met de huurtoeslag. Het kan ook zijn dat u geen overzicht meer hebt over uw financiën en door de bomen het bos niet meer ziet. 

Problemen met het op tijd betalen van de huur? Laat het ons weten!
Wat de oorzaak ook is, als u de huur niet kunt betalen willen wij dat graag zo snel mogelijk van u weten. Wij begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is en dat personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter de problemen worden. Als u te lang wacht loopt u het risico dat u uw woning verliest. Dat kan al wanneer u drie maanden de huur niet betaalt.

De huur van de lopende maand moet op de eerste van de maand binnen zijn. Wanneer u niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons een eerste betalingsherinnering (aanmaning). Als u hier niet op reageert dan krijgt u een tweede herinnering. Wanneer u vervolgens nog geen contact met ons hebt opgenomen, zullen wij contact met u zoeken. 

Wij zullen eerst proberen om samen met u een oplossing te zoeken. Het kan zijn dat een betalingsregeling mogelijk is. Er moet dan wel een goede reden zijn waarom u de huur niet betaalt. 

Inschakelen deurwaarder
Wanneer wij niet in contact met u kunnen komen, zullen wij na verloop van tijd een deurwaarder inschakelen. Wij schakelen ook een deurwaarder in wanneer u niet meewerkt aan de oplossingen die wij u bieden, u afspraken niet nakomt óf er ondanks alle inspanningen geen verbetering in de situatie komt. De kosten van de deurwaarder komen geheel voor uw rekening, ook als u alsnog de huurschuld bij de deurwaarder betaalt. Het gaat daarbij om aanzienlijke kosten die bovenop de al bestaande huurschuld komen. Ons dringende advies is dan ook om te voorkomen dat het zover komt.

Als u er samen met de deurwaarder niet uitkomt en er is geen zicht op een oplossing, zal uiteindelijk de procedure tot ontruiming van de woning worden opgestart. De deurwaarder zal de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken. Als u uit de woning wordt gezet, moet u nog steeds de huurachterstand en de deurwaarderskosten betalen. Ook komen daar de kosten van de rechtbank bij, evenals de kosten die voorvloeien uit de ontruiming van de woning. Zolang u al deze kosten niet hebt betaald, blijft de zaak in handen van de gerechtsdeurwaarder. Dit kan indien nodig tientallen jaren duren. Na een ontruiming uit de woning heeft u ook geen recht meer op een andere sociale huurwoning.

Ons dringende advies is nogmaals: laat de problemen niet te groot worden en neem contact met ons op. Wij kunnen u verwijzen naar diverse instanties die u kunnen helpen de problemen op tijd op te lossen. 


Huurtoeslag

Huurtoeslag is een toeslag die u als huurder kunt aanvragen als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben vooral te maken met de hoogte van uw huur en de hoogte van uw inkomen. Om de hoogte van uw huurtoeslag te bepalen, kunt u op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Huursubsidie of huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.