Huurdersbelang Woningstichting Naarden

Wat doet Huurdersbelang Woningstichting Naarden voor u?

Huurdersbelang Woningstichting Naarden (HBWSN) is een onafhankelijke vereniging van huurders van Woningstichting Naarden. HBWSN behartigt de belangen van alle huurders van Woningstichting Naarden, op elk gebied van wonen, en streeft naar een betere leefbaarheid in de directe leefomgeving.
 
Het bestuur van HBWSN bestaat uit huurders van Woningstichting Naarden die zich op vrijwillige basis inzetten om de belangen van de huurders te behartigen.

Twee keer per jaar organiseert Huurdersbelang een thema-avond, waarop een actueel onderwerp wordt toegelicht door een spreker en er met de leden gedebatteerd kan worden. 

Het lidmaatschap van Huurdersbelang WSN is gratis.

Doelstelling:

  • Huurdersbelang Woningstichting Naarden wil een steunpunt zijn voor de huurders van de Woningstichting Naarden en samen met de huurders zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van wonen in Naarden. Huurdersbelang kan geen klachten van individuele huurders oplossen, maar kan huurders wel wijzen op stappen die zij kunnen nemen
  • HBWSN wil ondersteuning bieden aan bewonerscommissies, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak
  • HBWSN wil een belangrijke gesprekspartner zijn op beleidsniveau, zowel bij Woningstichting Naarden als bij de gemeente en andere lokale stakeholders

Website van HBWSN

Brochure van HBWSN (PDF)