Nieuwe website WoningNet regio G&V

Binnenkort krijgt WoningNet regio G&V een nieuwe website: gooienvecht.mijndak.nl.
Op de nieuwe website vind je het aanbod van woningen van alle woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek.
En wordt het zoeken naar een (nieuwe) woning op de nieuwe website makkelijker. Bv. het zoeken op een kaart, direct zien aan welke voorrangsregel je voldoet en welke acties je moet ondernemen.

Maak jij al gebruik van de DAK app? Dan is de nieuwe website voor jou herkenbaar.
Heb nog even geduld, de nieuwe website is nu nog niet bereikbaar, maar hier krijg je alvast een idee: https://www.youtube.com/watch?v=in6CQh2M15w

Ondertekening Sociaal Plan voor sloop/nieuwbouw Beatrixflat

Op 24 augustus 2023 heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie samen met Woningstichting Naarden het Sociaal Plan voor het sloop/nieuwbouwproject van de Beatrixflat ondertekend. Bewoners van de flat en andere belanghebbenden waren hierbij aanwezig. Woningstichting Naarden is voornemens om de flat te slopen en hier een nieuw gebouw voor neer te zetten welke voldoet aan alle eisen van deze tijd. In dit complex worden 16 extra woningen gerealiseerd. Alle bewoners hebben inmiddels een urgentie voor verhuizing.

Lilian Verheul en Ilja van Houten ondertekenen het Sociaal Plan.
Lilian Verheul, directeur-bestuurder Woningstichting Naarden (links) en Ilja van Houten, voorzitter bewonerscommissie Prinses Beatrixhof, ondertekenen het Sociaal Plan.

Woningnood
De woningnood is nu al heel hoog. Geschat wordt dat het aantal huishoudens in de periode 2023 t/m 2030 toeneemt met 601.000. Ook daalt de gemiddelde huishoudensgrootte sneller dan verwacht. Er zijn dus heel veel woningen nodig en die woningen moeten geschikt zijn voor de woningzoekenden. Woningzoekenden moeten lang wachten op een woning en de urgentie is dan ook voor iedereen voelbaar. Vanuit de politiek worden er veel plannen gemaakt voor nieuwbouw. Maar in plannen kan niemand wonen. Het toevoegen van woningen heeft voor Woningstichting Naarden daarom de hoogste prioriteit.

Nieuwe woningen Prinses Beatrixhof
Om nieuwe woningen te realiseren moet je soms creatief zijn. Dat is precies wat Woningstichting Naarden heeft gedaan bij het project aan de Prinses Beatrixhof. Binnen het bestaande bestemmingsplan hebben we de mogelijkheid gevonden 16 woningen toe te voegen. Goed nieuws voor onze doelgroep. We hebben straks een prachtig en duurzaam complex. De woningen zijn van het gas af en krijgen het BENG label (bijna energie neutraal). Zo zijn de energielasten voor de bewoners straks ook nog eens zo laag mogelijk. We kunnen meer mensen een prettig thuis bieden en daar zijn we ontzettend blij mee.

Bewonerscommissie
De huidige bewoners zijn veelal blij met de plannen. Namens de bewoners van het wooncomplex is er een bewonerscommissie actief die al ruim een jaar intensief heeft meegedacht met de plannen voor de herstructurering. Op 24 augustus heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie, meneer van Houten, namens de bewoners van het gebouw samen met mevrouw Verheul van Woningstichting Naarden een handtekening gezet onder het Sociaal Plan. Goed nieuws voor de bewoners!

We zijn er nog niet!
In de Woonvisie tot en met 2024 van de gemeente Gooise Meren is opgenomen dat er 350 sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd in de gemeente. De toevoeging van woningen aan de Prinses Beatrixhof is natuurlijk mooi maar we moeten in beweging blijven. Daarom blijft Woningstichting Naarden actief om nog meer nieuwe woningen te realiseren. 

Het belang van samenwerking en steun
Het realiseren van nieuwe woningen kan Woningstichting Naarden niet alleen. Het is belangrijk bewoners en omwonenden te betrekken en mee te krijgen en ook de gemeente heeft hierin een cruciale rol. Als we met zijn allen ons uiterste best doen dan is het mogelijk om het nieuwe appartementencomplex in 2025 op te leveren. Daar gaan we voor. 

Wijzigingen rondom de energietoeslag

Inkomensgrens energietoeslag naar 130%
Gemeente Gooise Meren heeft onlangs besloten om de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Met het verhogen van de inkomensgrens kunnen meer mensen de energietoeslag krijgen. Ook de hoogte van de energietoeslag is gewijzigd. De toeslag bedroeg eerst €800, en is nu met €500 verhoogd. Onder het kopje verdere toelichting kunt u nog wat meer informatie lezen over wat deze wijziging betekent, ook voor de mensen die al de energietoeslag van €800 hebben ontvangen.

Verdere toelichting
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van €1.300. Dat geld is bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. De gemeente keert het bedrag uit. De energietoeslag kan aangevraagd worden als het inkomen tot 130% van het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of dat inkomen is vanuit een uitkering, vanuit werk of vanuit pensioen.

  • Alle huishoudens die eerder €800 uitbetaald hebben gekregen, ontvangen automatisch de extra toeslag van €500 in de maand oktober 2022.
  • Mensen die eerder een afwijzing hebben ontvangen, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. De gemeente gaat deze aanvragen opnieuw beoordelen. Als deze aanvragen aan de nieuwe voorwaarden van de inkomensgrens voldoen, wordt automatisch de toeslag uitbetaald.
  • De groep mensen die de energietoeslag nu voor de eerste keer gaat aanvragen, en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt in november in 1x €1300.
  • Vanaf november worden individuele nieuwe aanvragen maandelijks beoordeeld en uitgekeerd.
  • De energietoeslag kan tot uiterlijk 1 april 2023 worden aangevraagd.

Voor meer informatie en aanvragen toeslag, kijk op gooisemeren.nl/energietoeslag