Buurt Energieklusdagen op 1 en 4 september 2021

Woont u in een van de wijken Keverdijk, J.P. Thijssepark of Vierhoven?
Kom dan langs tijdens de door Wattnu georganiseerde Buurt Energieklusdagen. Tijdens deze dagen helpen de vrijwillige energiecoaches van Wattnu* u graag. Zij geven gratis producten en tips hoe het huis koel te houden in de zomer en welke energiebesparende maatregelen er in huis te nemen zijn.

Neemt u de brief mee die u van de woningstichting hebt gekregen. Met die brief krijgt u advies en gratis producten.

Op warme dagen is het goed om na te denken hoe we op een energiezuinige manier onze huizen koel kunnen houden. Wist u dat u met een paar kleine maatregelen zelf ook al veel energie kunt besparen in uw woning? Er zijn gratis energiebesparende producten te halen zoals een ventilator, LED lampen, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. U kunt desgewenst hulp krijgen bij het aanbrengen van deze producten van een Energieklusser en hiervoor een afspraak maken.

Tijdens de klusdagen zijn de algemeen geldende richtlijnen van de RIVM van toepassing. Er wordt voldoende afstand gehouden en er zijn desinfecteermiddelen aanwezig. Bewoners die niet bij de Buurt Energieklusdagen kunnen zijn en andere inwoners van Gooise Meren kunnen een waardebon aanvragen t.w.v. €50 via www.wattnu.org/waardebon
Voor komend jaar heeft Wattnu nog meer Buurt Energieklusdagen in de planning staan.

Voor wie: bewoners Keverdijk, J.P. Thijssepark, Vierhoven
Wanneer: woensdag 1 en zaterdag 4 september tussen 12 -17 uur
Waar: bij de Plus aan de Evert de Bruijnstraat

* Deze bijzondere actie is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Rijk i.s.m. gemeente Gooise Meren. Het gratis verstrekken van energiebesparende producten geldt zolang de voorraad strekt en is alleen bedoeld voor bewoners van Gooise Meren. Per adres/bewoner kan men éénmaal energiebesparende producten krijgen. Voor meer informatie over lopende projecten van Wattnu, de voorwaarden van de actie en/of hun privacybeleid, kijk op www.wattnu.org.

Energieklusdagen Wattnu

Samen bouwen aan een Vitale Regio

Mooi nieuws, het woonakkoord 2021 – 2025  ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ is een getekend!

Het akkoord beschrijft de gedeelde ambities van de Provincie Noord-Holland, gemeenten en woningcorporaties. Samen willen de partijen meer mensen een betaalbare woning bieden. Tot 2040 worden er in de regio 11.500 woningen toegevoegd, waarvan bijna 3.000 sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen groeit zo mee met de woningvoorraad. De voorraad betaalbare middeldure woningen groeit met 1500.

Het woonakkoord 2021-2025 regio Gooi en Vechtstreek is ondertekend door provincie Noord-Holland, de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Weesp. En de woningcorporaties: De Alliantie, Dudok Wonen, Het Gooi en Omstreken, Woningstichting Naarden, Woningstichting Vecht en Omstreken, Ymere, Woonzorg Nederland en Habion.

(De gemeenten Hilversum en Wijdemeren hebben met instemming kennis genomen van het regionale woonakkoord en tekenen na afronding van het proces met hun lokale woonvisie)

Huuraanpassingen 2021

Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2021
In de week van 19 april 2021 krijgen alle huurders van Woningstichting Naarden een brief over de nieuwe huurprijs per 1 juli 2021. Door de minister is onlangs bekend gemaakt dat de huren voor alle sociale  huurwoningen met een gereguleerd huurcontract gelijk blijven. De huurprijs van sociale huurwoningen met een gereguleerd huurcontract wordt eenmalig “bevroren”.
Indien in de huurprijs ook service- en stookkosten inbegrepen zijn kan het dat deze voorschotten per 1 juli 2021 aangepast worden. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op (een inschatting van) de kosten voor 2021.
Bij de brief is ook de huurkrant 2021 gevoegd waarin uitleg wordt gegeven over de wettelijke regels met betrekking tot de huurprijs, huurtoeslag en hoe u in aanmerking kan komen voor huurverlaging.

Huurverhoging vrije sectorwoningen in 2021
Een gering aantal van onze woningen wordt gekenmerkt als vrije sectorwoning waarvoor een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten. Het betreft een geliberaliseerd huurcontract indien de aanvangshuurprijs boven de liberalisatiegrens ligt.
Voor 2021 geldt dat de huurprijs bij een geliberaliseerd huurcontract maximaal 2,4% verhoogd mag worden. Na overleg met het bestuur van HuurdersBelang Woningstichting Naarden is besloten deze huurverhoging te beperken tot 1,4%.

Wet eenmalige huurverlaging en Sociaal Huurakkoord
Bij een groot aantal woningen wordt conform de Wet eenmalige huurverlaging de huurprijs per 1 mei 2021 aangepast. Indien u daarvoor in aanmerking komt bent u al eerder door ons hierover geïnformeerd.
Woningstichting Naarden houdt zich aan het Sociaal Huurakkoord welke is gesloten tussen de Woonbond en Aedes (koepel van woningcorporaties). Dit betekent dat het bij een laag inkomen of een recente grote inkomensdaling mogelijk is om huurverlaging aan te vragen. Welke inkomensgrenzen hiervoor gelden in combinatie met uw huishoudgrootte worden in de huurkrant 2021 vermeld. Indien u van mening bent dat u teveel huur betaalt ten opzichte van uw inkomen of zijn er andere vragen, neem dan contact met ons op zodat wij u hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Corona
Komt u door de corona-crisis in de financiële problemen waardoor u moeite heeft met het betalen van de huur? Neem dan contact op met Woningstichting Naarden. Samen gaan we dan kijken naar een passende oplossing. Wij houden rekening met uw situatie.