Energietoeslag 2023 voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2023 € 800 energietoeslag krijgen. Heeft u voor 2022 energietoeslag gehad? Voor een deel van de huishoudens kon de gemeente toetsen of u ook recht heeft op energietoeslag 2023. Had u volgens de gemeente weer recht op energietoeslag? Dan heeft u het bedrag in december 2023 gekregen.

Heeft u eind december 2023 geen energietoeslag gehad en denkt u dat u daar wel recht op heeft? Vraag dan energietoeslag aan. Dit kan tot en met 30 juni 2024. Op de website van de gemeente (https://gooisemeren.nl/inkomensondersteuning-en-toeslagen/energietoeslag-voor-lage-inkomens/) vindt u het aanvraagformulier. 

Goed om te weten over de eenmalige energietoeslag:

 • Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024
 • Een bedrag van € 800 netto per huishouden voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm
 • Een bedrag om de hoge energierekening te kunnen betalen
 • De toeslag kan tot uiterlijk 30 juni 2024 aangevraagd worden
 • De gemeente probeert de aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Vijf nieuwe sociale huurwoningen aan Comeniuslaan in Naarden

Woningstichting Naarden voegt 5 mooie, duurzame, sociale eengezinswoningen toe aan haar woningportefeuille. Op 11 juni tekende Woningstichting Naarden hiervoor een koop- en aannemingsovereenkomst met ontwikkelaar en bouwer Ten Brinke. Volgens planning zullen de toekomstige bewoners in de loop van 2026 de sleutel ontvangen. 

Met de aankoop sluit Woningstichting Naarden aan bij de groeiende vraag naar betaalbare woonruimte. De woningen hebben een woonoppervlakte van ca. 85 m2, zijn gasloos en hebben minimaal een A++-energielabel. De sociale woningbouw is onderdeel van het nieuwbouwproject Comeniushof op het terrein van het voormalige tuincentrum aan de Comeniuslaan. Naast de sociale huurwoningen ontwikkelt en bouwt Ten Brinke hier ook tien luxe vrijesectorkoopwoningen. De gasvrije bouw past in het beleid van de woningstichting om uiterlijk 2050 de hele woningvoorraad van het gas te hebben.

Woningstichting Naarden is blij met de uitbreiding van haar woningvoorraad. Bestuurder Lilian Verheul: “De wachtlijst voor een sociale huurwoning in Naarden is al opgelopen tot 12 jaar. Met deze nieuwe woningen kunnen we nieuwe huurders verwelkomen en de doorstroming bevorderen. We vinden het ook belangrijk dat onze huurders een fijne plek hebben om te wonen. Deze woningen zijn dan ook van hoge kwaliteit en liggen in een prettige groene woonomgeving. Door de energiezuinige bouw zal de energierekening bovendien laag zijn, waardoor de woonlasten betaalbaar blijven.”

Het is voor het eerst sinds 2014 dat Woningstichting Naarden nieuwe woningen kan toevoegen aan haar woningvoorraad. Net als in heel Nederland stagneert de sociale woningbouw ook in de gemeente Gooise Meren. Om dit vlot te trekken heeft de gemeente afspraken gemaakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Van elk nieuwbouwproject dat een projectontwikkelaar binnen de gemeente realiseert, moet 30% sociaal gebouwd worden. De corporaties nemen deze woningen af voor verhuur. 

Huurverlaging 2024

In een aantal gevallen kunt u huurverlaging krijgen.

U vraagt voor het eerst huurtoeslag aan maar de huur is daarvoor te hoog
Bij het aanvragen van huurtoeslag kijkt de Belastingdienst naar de ‘rekenhuur’. Dat is de huur van uw woning plus het deel van de servicekosten waarvoor u huurtoeslag krijgt. Als dat meer is dan € 879,66 krijgt u geen huurtoeslag. In dat geval verlagen we uw huur naar € 879,66. Daardoor kunt u dan toch nog huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • Gelet op uw inkomen en vermogen heeft u recht op huurtoeslag. Het is handig als u eerst zelf op de website van de Belastingdienst een berekening maakt met een rekenhuur van € 879,66.

Uw inkomen is gedaald
We hebben inkomensgegevens van de Belastingdienst ontvangen over het jaar 2022. Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 52.754 voor eenpersoonshuishoudens en € 61.047 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Het kan gebeuren dat uw inkomen na 2022 is gedaald. Dan kan u een lagere huur bij ons aanvragen. Dat kan op elk moment in het jaar.
De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft inkomensverklaringen of aanslagen van de Belastingdienst van de leden van uw huishouden waarop te zien is wat het lagere inkomen is.

Het aantal personen in het gezin is veranderd
Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 52.754 voor eenpersoonshuishoudens en € 61.047 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Als uw inkomen daarna is gedaald omdat een gezinslid (medebewoner) is vertrokken of overleden, dan kunt u lagere huur aanvragen. De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft over 2024 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad.
 • Het inkomen is lager dan de bovenvermelde inkomensgrenzen. 

Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat de bewoner is vertrokken of overleden.

Huurverlaging aanvragen
Indien u aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet dan vragen we u de volgende gegevens naar ons toe te sturen;

 1. Een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Hiermee kunt u laten zien welke personen op uw adres zijn ingeschreven. De kosten voor een uittreksel BRP worden bij toekenning huurtoeslag door ons vergoed. Is een van uw gezinsleden vertrokken, dan graag een uittreksel van die persoon op zijn/haar nieuwe adres (om de ingangsdatum te bepalen).
 2. De inkomensspecificaties van alle bewoners, ouder dan 18 jaar, op het adres. Hiervoor kan een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023 van de Belastingdienst of 3 opvolgende recente salarisstroken of 3 uitkeringsformulieren verstrekt worden.
 3. Een specificatie van het vermogen. Uw vermogen bevindt zich onder de vermogensgrens voor huurtoeslag. Uw vermogen per 1 januari 2024 is maximaal € 36.952 per persoon. Partners mogen samen op 1 januari 2024 maximaal € 73.904 hebben.
 4. Ook dit is aantoonbaar met een aanslag inkomstenbelasting 2023 van de Belastingdienst.

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande informatie neemt u dan gerust contact met ons op.