Huurverhoging 2024

Voor 1 mei 2024 valt het voorstel huurverhoging bij onze huurders in de bus. In het huurverhogingsvoorstel en de begeleidende brief staan welke huurverhoging wij per 1 juli 2024 voor uw woning gaan doorvoeren. De huurverhoging voor de reguliere sociale huurwoningen wordt vastgesteld op 5,15%. Wettelijk mogen wij de huur verhogen met 5,8%. Voor de vrije sector huurwoningen is de huurverhoging 5,5%.

Heeft u hierover vragen?
Op veel van die vragen vindt u de antwoorden terug in de Huurkrant.
Zijn er vragen die niet in de krant beantwoord worden? Wij zijn op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via 035 – 694 73 75. U kunt ons ook een e-mail sturen op huur@woningstichtingnaarden.nl


Vrije sector huurwoning

Woont u in een vrije sector huurwoning? 
De overheid heeft bepaald dat de maximale huurverhoging 5,5% mag bedragen. Wij verhogen uw netto huur met 5,5%.


Inkomensafhankelijke huurverhoging

Een deel van onze huurders krijgt een inkomensafhankelijke huuraanpassing omdat de huur voor de woning relatief laag is ten opzichte van het relatief hoge inkomen van het huishouden. Deze huurverhoging is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden én het totale inkomen van u en uw huisgenoten (het huishoudinkomen).

Op de huuraanzegging staat het huurverhogingsbedrag dat voor uw specifieke situatie van toepassing is.

De inkomensafhankelijke huuraanpassing geldt niet als in je huishouden iemand woont die chronisch ziek of gehandicapt is. Deze informatie wordt niet met ons gedeeld door de belastingdienst. Is deze situatie wel op u van toepassing dan kunt u met ons contact opnemen.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
Het huishoudinkomen bestaat uit het inkomen van alle mensen die op het adres wonen. Het inkomen van jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 waren maar wel tot het huishoudinkomen behoren, daarvan telt alleen het inkomen boven € 22.356 mee.


Wilt u bezwaar aantekenen tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging? 

Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de aangezegde huurverhoging dan dient u dit voor 1 juli 2024 per post of e-mail kenbaar te maken.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximale huurverhoging.
 • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur. Dit is de maximale huur volgens het puntensysteem. Die maximale huur kunt u hier berekenen: https://www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/huurprijscheck/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte 
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde prijs van uw huur. Of een verkeerde datum waarop uw huur start.
 • De huurverhoging volgt te snel op de vorige. De huur mag eens per 12 maanden verhoogd worden. 
 • U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. De aankondiging moet u minimaal 2 maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.
 • Uw verhuurder gebruikt een woningrenovatie voor een huurverhoging. Maar u heeft hier geen toestemming voor gegeven. Bent u het hierom niet eens met de huurverhoging? Dan moet u binnen 3 maanden bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd om onderhoudsgebreken aan uw woning. En de verhuurder heeft deze nog niet aangepakt.
 • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken lopen.
 • U betaalt all-in huur. De kale huur is dan niet bekend. Uitrekenen of de huurverhoging klopt is nu niet mogelijk.

Redenen voor bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • U bent chronisch ziek of heeft een handicap.
 • Uw inkomen in 2022 was lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.
 • Uw inkomen in 2023 is gedaald en daardoor lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.

Als uw huishoudinkomen in 2023 is gedaald, dan moet u daarvan bewijs meesturen. Wij verzoeken u de jaaropgave over 2023 en 3 meest recente loonstroken over 2024 mee te sturen. Indien u bezwaar maakt omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent, dan verzoeken wij u een verklaring van de specialist te overleggen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw persoonlijke situatie en inkomen te toetsen. Na uitspraak over het bezwaarschrift worden alle gegevens vernietigd.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging vrije sector: