Ondertekening Sociaal Plan voor sloop/nieuwbouw Beatrixflat

Op 24 augustus 2023 heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie samen met Woningstichting Naarden het Sociaal Plan voor het sloop/nieuwbouwproject van de Beatrixflat ondertekend.
Bewoners van de flat en andere belanghebbenden waren hierbij aanwezig. Woningstichting Naarden is voornemens om de flat te slopen en hier een nieuw gebouw voor neer te zetten welke voldoet aan alle eisen van deze tijd. In dit complex worden 16 extra woningen gerealiseerd. Alle bewoners hebben inmiddels een urgentie voor verhuizing.

Lilian Verheul en Ilja van Houten ondertekenen het Sociaal Plan.
Lilian Verheul, directeur-bestuurder Woningstichting Naarden (links) en Ilja van Houten, voorzitter bewonerscommissie Prinses Beatrixhof, ondertekenen het Sociaal Plan.

Woningnood
De woningnood is nu al heel hoog. Geschat wordt dat het aantal huishoudens in de periode 2023 t/m 2030 toeneemt met 601.000. Ook daalt de gemiddelde huishoudensgrootte sneller dan verwacht. Er zijn dus heel veel woningen nodig en die woningen moeten geschikt zijn voor de woningzoekenden. Woningzoekenden moeten lang wachten op een woning en de urgentie is dan ook voor iedereen voelbaar. Vanuit de politiek worden er veel plannen gemaakt voor nieuwbouw. Maar in plannen kan niemand wonen. Het toevoegen van woningen heeft voor Woningstichting Naarden daarom de hoogste prioriteit.

Nieuwe woningen Prinses Beatrixhof
Om nieuwe woningen te realiseren moet je soms creatief zijn. Dat is precies wat Woningstichting Naarden heeft gedaan bij het project aan de Prinses Beatrixhof. Binnen het bestaande bestemmingsplan hebben we de mogelijkheid gevonden 16 woningen toe te voegen. Goed nieuws voor onze doelgroep. We hebben straks een prachtig en duurzaam complex. De woningen zijn van het gas af en krijgen het BENG label (bijna energie neutraal). Zo zijn de energielasten voor de bewoners straks ook nog eens zo laag mogelijk. We kunnen meer mensen een prettig thuis bieden en daar zijn we ontzettend blij mee.

Bewonerscommissie
De huidige bewoners zijn veelal blij met de plannen. Namens de bewoners van het wooncomplex is er een bewonerscommissie actief die al ruim een jaar intensief heeft meegedacht met de plannen voor de herstructurering. Op 24 augustus heeft de voorzitter van de Bewonerscommissie, meneer van Houten, namens de bewoners van het gebouw samen met mevrouw Verheul van Woningstichting Naarden een handtekening gezet onder het Sociaal Plan. Goed nieuws voor de bewoners!

We zijn er nog niet!
In de Woonvisie tot en met 2024 van de gemeente Gooise Meren is opgenomen dat er 350 sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd in de gemeente. De toevoeging van woningen aan de Prinses Beatrixhof is natuurlijk mooi maar we moeten in beweging blijven. Daarom blijft Woningstichting Naarden actief om nog meer nieuwe woningen te realiseren. 

Het belang van samenwerking en steun
Het realiseren van nieuwe woningen kan Woningstichting Naarden niet alleen. Het is belangrijk bewoners en omwonenden te betrekken en mee te krijgen en ook de gemeente heeft hierin een cruciale rol. Als we met zijn allen ons uiterste best doen dan is het mogelijk om het nieuwe appartementencomplex in 2025 op te leveren. Daar gaan we voor.