Overeenkomst project Prinses Beatrixhof

Op 24 juni ondertekende Woningstichting Naarden en van Dillen Bouw officieel de samenwerkingsovereenkomst voor het sloop- en nieuwbouw project Prinses Beatrixhof. 

Naar verwachting zal van Dillen Bouw het appartementencomplex aan de Prinses Beatrixhof in september afbreken om daarna een prachtig nieuwbouwcomplex, met 16 extra appartementen, te realiseren.

Goed nieuws voor de woningzoekenden! 

Overeenkomst project Prinses Beatrixhof
Links: directeur-bestuurder Lilian Verheul (Woningstichting Naarden), rechts: Cees van Dillen (van Dillen Bouw)