Verklaring Raad van Commissarissen n.a.v. Nieuwsuur-uitzending 22 juni 2023

Binnen onze sector van woningcorporaties is een discussie gaande in hoeverre privé-bezit van vastgoed van bestuurders en commissarissen zich verhoudt tot het werk voor de woningcorporatie. Branchevereniging Aedes, vereniging van Toezichthouders VTW en Autoriteit Woningcorporaties (Aw) zijn betrokken in deze discussie. Nieuwsuur blijkt onderzoek te doen naar vastgoedbezit bij bestuurders en commissarissen en zal daar naar verluidt in de week van 22 juni a.s. een item in hun uitzending aan besteden.

Aedes is voornemens om de governance-regels omtrent privé-bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen aan te scherpen. Onze vice-voorzitter bezit woningen die worden verhuurd en die gelegen zijn buiten ons werkgebied. Dat was bij ons en de Aw bekend vóór de benoeming.
Woningstichting Naarden (even als andere corporaties) wordt mogelijk genoemd in de komende Nieuwsuur-uitzending.

Woningstichting Naarden hecht er aan te benadrukken dat er nooit een situatie is geweest van mogelijke belangenverstrengeling tussen Woningstichting Naarden en de vice-voorzitter. Deze commissaris heeft zich altijd alleen gericht op de belangen van de woningstichting en de huurders.

Aangezien de branche organisatie kiest voor een nieuw uitgangspunt, namelijk dat verhuur van woningen met een rendementsdoelstelling door een bestuurder of commissaris als principe niet gewenst is, heeft deze commissaris uit eigen beweging het initiatief genomen terug te treden zodra het proces voor goede opvolging in gang is gezet, doch uiterlijk per 1 september 2023.