Voorrang Cruciale Beroepen

In 2024 worden er 10 sociale huurwoningen in de gemeente Gooise Meren en 30 sociale huurwoningen in de gemeente Hilversum met voorrang aangeboden aan mensen die een cruciaal beroep uitoefenen. 

Met deze regeling willen we voor starters met een cruciaal beroep een betere positie op de woningmarkt creëren zodat het beter lukt om hen te binden en te behouden voor cruciale posities. 

Vanaf 1 januari 2024 kunnen woningzoekenden zich registreren op de website van het Regionaal Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek (RUB).
Na een volledige registratie kan de woningzoekende reageren op woningen in WoningNet die met voorrang voor cruciale beroepen worden aangeboden. 

Tussen de woningzoekenden met een cruciaal beroep wordt geloot.

Het experiment heeft een looptijd van 1 jaar. De werking van het experiment wordt aan het einde van de looptijd geëvalueerd om te bepalen of en zo ja hoe de voorrangsregel wordt voortgezet en ingebed in de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek.

Wil u zich registreren als woningzoekende met een cruciaal beroep in gemeente Gooise Meren of gemeente Hilversum, of heeft u vragen over het experiment? Ga dan naar de website van het Regionaal Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek: Voorrang Cruciale Beroepsgroepen | Urgentiebureau (ubgv.nl)