Woonconcept In Between Places

Dudok Wonen verhuurt onder de noemer van woonconcept In Between Places sinds 2017 appartementen en studio’s in Hilversum die een tijdelijk huurcontract hebben. Zij verhuren dit tijdelijk aan woningzoekenden die vanwege een noodsituatie dringend een woning nodig hebben, maar geen recht op een urgentieverklaring hebben. Denk hierbij aan noodsituaties als executieverkoop van een koopwoning, een relatiebreuk of remigranten die terugkeren naar Nederland en tijdelijk geen huis hebben.

Dudok Wonen biedt deze mensen een tijdelijk huurcontract aan van maximaal 2 jaar. Wel moeten zij aan de inkomenseis voldoen en ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet regio Gooi en vechtstreek.

In Between Places is een tijdelijke oplossing voor mensen die tussen wal en schip vallen in de onder druk staande woningmarkt. Voor meer informatie bezoekt u die website van In Between Places.