Welkom

Wonen in de Gooi en Vechtstreek: de mooiste woonomgeving van Nederland! Woningstichting Naarden is een kleine zelfstandige corporatie in Naarden (gemeente Gooise Meren) met zofn 800 woningen verspreid over de hele kern. Wij zetten ons in om een passend woonaanbod te bieden voor al onze huurders en woningzoekenden.

Telefoon

Hebt u een vraag? Tijdens kantooruren kunt u ons bellen op ons algemene telefoonnummer.
Het technisch spreekuur is van 8.30 - 9.30 uur.


035 694 73 75

Corona en de dienstverlening van Woningstichting Naarden

- Ons kantoor is gesloten tot 28 april

- Alle contacten met onze huurders voeren wij zoveel mogelijk digitaal en telefonisch uit. U kunt ons bereiken via ons telefoonnummer (035) 694 73 75 of via e-mail: wsn@woningstichtingnaarden.nl

- Wij ontvangen alleen nog bezoek op afspraak als daar echt reden toe is en bezoekers geen last hebben van verkoudheid, hoesten en/of koorts

- Het kan zijn dat de wachttijden aan de telefoon wat langer zijn dan u van ons gewend bent

- Voorafgaand aan een bezoek vragen wij u of u symptomen heeft zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts

- Het kan zijn dat de afhandeling van uw vragen of reparaties iets langer duurt dan u van ons gewend bent

- Spoedeisende reparaties krijgen voorrang

- Vooralsnog gaan werkzaamheden i.h.k.v. de duurzaamheid aan uw woning door

Wat te doen als u de huur niet kunt betalen door de Coronacrisis?

Huurders die door de Coronacrisis niet in staat zijn om de huur op tijd te betalen worden verzocht telefonisch contact op te nemen met de Woningstichting. Dit kan tijdens onze kantooruren via het telefoonnummer (035) 694 73 75. Samen met u proberen we een oplossing te vinden.
Als u geen contact opneemt loopt u het risico dat er een incassoprocedure wordt opgestart met alle gevolgen van dien. Dus bel ons als u een probleem met het betalen van de huur hebt!

Verbetering verhuur- en mutatieproces

Op 17 december 2019 is Woningstichting Naarden van start gegaan met de module Mutatie Procedure Module (MPM) van het NCCW. Hiermee is een efficiënte stap gemaakt in het verder automatiseren van het verhuur- en mutatieproces. Dankzij de medewerkers en de consultants van het NCCW is de ‘livegang’ vandaag succesvol verlopen. Op de foto staan de drie medewerkers van WSN, geflankeerd door de twee consultants van het NCCW.

WSN maakt bezwaar tegen verhuurdersheffing

Met ruim 180 corporaties maakt ook Woningstichting Naarden officieel bezwaar tegen de verhuurdersheffing. Wij hebben een aanslag gekregen voor € 650.000,00. Het is tijd om de wooncrisis serieus te nemen en de extra belasting op sociale huurwoningen af te schaffen.

Geld van onze huurders moet gebruikt worden om woningen te bouwen en woningen te verduurzamen en niet voor het aflossen van de staatschuld.

Ondertekening Kaderafspraken

Op dinsdag 1 oktober jl. ondertekende Lilian Verheul, directeur-bestuurder van Woningstichting Naarden, de Kaderafspraken met de gemeente Gooise Meren samen met vertegenwoordigers van de collega-corporaties, de huurdersbelangenverenigingen en Wethouder Nico Schimmel.

Start unieke samenwerking om problematiek van huurders snel in beeld te hebben

Woningcorporaties, gemeenten, zorgaanbieders en het regionaal urgentiebureau in Gooi en Vechtstreek bundelen hun kennis en gaan samen aan de slag om huurders die problemen hebben snel in beeld te krijgen en hulp te bieden. Huurders met bijvoorbeeld een huurachterstand, overlast of vervuiling worden sneller benaderd om naar een oplossing toe te werken.

Lees verder

Persoonlijk contact

Omdat wij al ruim 100 jaar actief zijn in Naarden, zijn wij nauw verbonden met de inwoners, en in het bijzonder met onze huurders.
Lees verder

Start energiebesparende maatregelen

Op dinsdag 3 april jl. hebben Lilian Verheul, directeur van WSN en Ronald Cobben, directeur van Mokveld Bouw&Onderhoud B.V., de overeenkomst ondertekend die er voor gaat zorgen dat we in de tweede helft van dit jaar gaan starten met de uitvoering van energiebesparende maatregelen voor in totaal 115 woningen. Deze woningen zijn:

- Beatrixhof 2 t/m 24, 1 t/m 39, 41 t/m 77 en 79 t/m 103
- Smidtstraat 2 t/m 20 en Joh. Schimmelstraat 1 t/m 23
- Dubelaarstraat 2 t/m 24, 1 t/m 23 en Dobbestraat 2 t/m 16

De werkzaamheden zullen ongeveer 10 maanden duren. Alle bewoners zijn door medewerkers van de woningstichting bezocht om de voorbereidingen en de werkzaamheden te bespreken. De bewoners zullen hopelijk niet al te veel last ondervinden van de werkzaamheden, maar enige overlast is niet te voorkomen.
De bewoners van de woningen waar de uitvoering van de energiemaatregelen inmiddels is afgesloten zijn erg enthousiast over de isolatie van hun woningen. De resultaten zijn duidelijk merkbaar door een daling van het energieverbruik.

Verantwoordelijkheid nemen

Woningstichting Naarden wil dicht bij de mensen staan. Daarom hechten wij aan transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid.
Lees verder

Wij staan voor u klaar!

Hebt u een reparatieverzoek of een vraag over uw woning? Belt of mailt u ons of komt u bij ons op kantoor langs.
Lees verder

Huurdersbelang Woningstichting Naarden

Huurdersbelang Woningstichting Naarden (HBWSN) is een onafhankelijke vereniging van huurders van de Woningstichting Naarden. HBWSN behartigt de belangen van alle huurders van Woningstichting Naarden op elk gebied van wonen en streeft naar een betere leefbaarheid in de directe leefomgeving. 
Naar de website