Welkom

Wonen in de Gooi en Vechtstreek: de mooiste woonomgeving van Nederland! Woningstichting Naarden is een kleine zelfstandige corporatie in Naarden (gemeente Gooise Meren) met zofn 800 woningen verspreid over de hele kern. Wij zetten ons in om een passend woonaanbod te bieden voor al onze huurders en woningzoekenden.

Telefoon

Hebt u een vraag? Tijdens kantooruren kunt u ons bellen op ons algemene telefoonnummer.
Het technisch spreekuur is van 8.30 - 9.30 uur.


035 – 694 73 75

Vacature

Lid Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met kennis van het sociale domein.

Lees verder

Huurverhoging 1 juli 2018

In de tweede helft van april ontvangen onze huurders de brief over de huurverhoging per 1 juli 2018.
De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van een aantal factoren. Onderstaand kunt u lezen hoe de huurverhoging dit jaar tot stand is gekomen.

De wettelijk maximaal toegestane huurverhoging in 2018
• De wettelijke maximale huursomstijging voor al onze sociale huurwoningen is 2,4% (1% plus de inflatie van 1,4%).
• Per woning is de maximale stijging 3,9% (2,5% plus de inflatie van 1,4%).
• In 2018 mogen wij de huurders van een sociale huurwoning die een inkomen hebben boven € 41.056,= een hogere huurverhoging geven, de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Maximaal is dit 5,4% (4% plus de inflatie van 1,4%).

Huurverhoging 2018 bij Woningstichting Naarden
In overleg met het bestuur van Huurdersbelang Woningstichting Naarden hebben wij de huurverhoging als volgt bepaald:
• Wij kiezen voor een gematigd huurbeleid: de totale huursomstijging zal onder de inflatie van 1,4% uitkomen en niet op de wettelijk toegestane 2,4%.
• Ook kiezen wij ervoor om de kwaliteit van de woning meer in balans te brengen met de huurprijs.
• De woningen met een hogere kwaliteit en een lage huurprijs verhogen wij met 2,2%.
• Voor de woningen met een hogere huurprijs is de huurverhoging 1,2%.
• De huurverhoging van de sociale woningen wordt alleen toegepast tot maximaal € 710,=.
• De vrije sector woningen worden afgetopt op € 995,=.
• Wij passen de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toe.
• Huurovereenkomsten die zijn ingegaan na 1 januari 2018 krijgen per 1 juli 2018 geen huurverhoging.

Woonlasten
Voor 2018 past WSN niet alleen een gematigd huurbeleid toe, daarnaast gaat de rekening van gemeente Gooise Meren voor de rioolheffing met ingang van 2018 niet meer naar de huurder, maar naar de Woningstichting. Dit betekent concreet voor de huurders van WSN dat de rioolheffing 2018 van € 196,64 door WSN wordt betaald en niet meer door de huurder. Totaal betekent dit voor WSN een extra heffing van ruim € 150.000,=. Voor onze huurders worden de woonlasten hier dus mee verlaagd.

Vragen over deze huurverhoging
Heeft u vragen over uw huurverhoging of bent u het niet eens met het percentage van de huurverhoging, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen, langskomen bij ons op kantoor of een brief of mail sturen.

Persoonlijk contact

Omdat wij al ruim 100 jaar actief zijn in Naarden, zijn wij nauw verbonden met de inwoners, en in het bijzonder met onze huurders.
Lees verder

Verantwoordelijkheid nemen

Woningstichting Naarden wil dicht bij de mensen staan. Daarom hechten wij aan transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid.
Lees verder

Wij staan voor u klaar!

Hebt u een reparatieverzoek of een vraag over uw woning? Belt of mailt u ons of komt u bij ons op kantoor langs.
Lees verder