Burenoverlast

Burenoverlast

Om prettig te wonen is het belangrijk dat bewoners rekening met elkaar houden. Niet iedereen ergert zich aan dezelfde dingen. Vaak hebben mensen niet in de gaten dat zij overlast veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat u met uw buren praat over zaken die u graag anders ziet en ook luistert naar hun wensen. Een gesprek zorgt ervoor dat misverstanden uit de weg geruimd worden. Komt u er samen niet uit, of zijn de problemen uit de hand gelopen, dan kan Woningstichting Naarden bemiddelen.

Wat kunt u doen?
Als u last heeft van uw buren kunt u allereerst proberen met hen te praten of een brief te schrijven. Lost dit het probleem niet op, neem dan contact op met de Woningstichting Naarden. Wij kunnen u adviseren over verdere stappen. Als u door buren bedreigd wordt, meldt dit dan meteen bij de politie en bij ons.
  • Wacht niet te lang, laat uw irritatie niet te erg worden;
  • Ga het gesprek niet beginnen als u boos bent. Op een rustige manier kunt u veel beter een gesprek voeren;
  • Probeer samen tot een oplossing te komen, alleen klagen heeft geen zin;
  • Probeer afspraken te maken voor een oplossing, deze afspraken kunnen later weer besproken worden;
  • Oplossing ontstaan vaak als beide partijen water bij de wijn doen.
Voor meer informatie kunt u de onderstaande brochure downloaden.

Overlast melden
Indien u bij ons een melding van overlast wilt maken, kunt u daarvoor het onderstaande formulier gebruiken. Wij verzoeken u dit zo volledig mogelijk in te vullen en dit, samen met eventuele bijlagen die van toepassing kunnen zijn, bij ons in te leveren.

Informatiebrochure burenoverlast
Meldingsformulier burenoverlast