Wonen in de Gooi en Vechtstreek: de mooiste woonomgeving van Nederland! Woningstichting Naarden is een kleine zelfstandige corporatie in Naarden (gemeente Gooise Meren) met ruim 800 woningen verspreid over de hele kern. Wij zetten ons in om een passend woonaanbod te bieden voor al onze huurders en woningzoekenden.


Vacature voorzitter RvC

Erly logo

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden zijn wij op zoek naar een verbindende voorzitter met ruime toezichthoudende ervaring en kennis van volkshuisvesting.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Naarden oefent toezicht uit op het functioneren van de directeur-bestuurder, de uitvoering van de strategie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woningstichting Naarden zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken.

Binnen de RvC van Woningstichting Naarden ontstaat begin oktober deze vacature voor voorzitter Raad van Commissarissen.

Lees verder


Huurverhoging 2023

Voor 1 mei 2023 valt het voorstel huurverhoging bij onze huurders in de bus. In het huurverhogingsvoorstel en de begeleidende brief staat welke huurverhoging wij per 1 juli 2023 voor uw woning gaan doorvoeren. 

Lees verder


Wijziging rondom de eenmalige energietoeslag

Gooise Meren heeft onlangs besloten om de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Met het verhogen van de inkomensgrens kunnen meer mensen de energietoeslag krijgen. 

Voor meer informatie en aanvragen toeslag


Thuisinaarden online

De nieuwste editie van Thuisinaarden is uit! Deze is nu ook makkelijk online te bekijken.

Thuisinaarden najaar 2022

Lees Thuisinaarden voorjaar 2022


Help jongeren aan een kamer

Er is een tekort aan woonruimte voor jongeren die een zorgorganisatie kunnen verlaten maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. Vindt u het leuk om een jongere een kans te geven om weer op eigen benen te staan?

Lees verder


Samen bouwen aan een Vitale Regio

Mooi nieuws, het woonakkoord 2021 – 2025  ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ is getekend!

Lees verder


Woonconcept In Between Places

Dudok Wonen verhuurt onder de noemer van woonconcept In Between Places sinds 2017 appartementen en studio’s in Hilversum die een tijdelijk huurcontract hebben. Zij verhuren dit tijdelijk aan woningzoekenden die vanwege een noodsituatie dringend een woning nodig hebben, maar geen recht op een urgentieverklaring hebben.

Lees verder

Let op: Phising bij WoningNet!

Sinds 1 oktober 2020 wordt Woningnet geconfronteerd met Phishing en Smishing (via SMS) berichten waarin mensen misleidt worden met betaalverzoeken die afkomstig lijken van WoningNet. WoningNet stuurt nooit e-mails met een betaallink! Meer informatie vindt u in hun nieuwsbericht.

x