Klachten over WSN

Woningstichting Naarden probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit kunnen wij niet alleen. Voor veel diensten worden door ons externe partijen (schilders, loodgieters, aannemers en/of glaszetters) ingehuurd.

Klachtencommissie

Hebt u een klacht over het handelen van personeel van de woningstichting of van personeel dat werkzaamheden namens de woningstichting uitvoert? Dan kunt u een beroep doen op de Klachtencommissie. De Klachtencommissie van Woningstichting Naarden bestaat uit drie personen. Dient u altijd uw klacht eerst schriftelijk (mail of brief) in bij Woningstichting Naarden. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kan de Klachtencommisie uw klacht niet in behandeling nemen. Woningstichting Naarden moet namelijk eerst zelf de gelegenheid hebben op uw klacht te reageren. En deze zo mogelijk op te lossen.

Bent u niet tevreden over hoe Woningstichting Naarden uw klacht afhandelt of krijgt u binnen een maand geen inhoudelijke reactie op uw klacht? Dan kunt u bij de Klachtencommissie terecht. Dit kan alleen schriftelijk of via email. Bij een geschil hoort de commissie alle partijen en brengt vervolgens advies uit aan de directeur-bestuurder, die over uw klacht een besluit zal nemen.

Indien u een papieren versie van het klachtenformulier wilt ontvangen kunt u dat melden bij Woningstichting Naarden. 


Wilt u weten hoe het werkt, download de brochure Klachtencommissie 
Hoe Werkt Het?

Klachtencommissie Hoe Werkt Het?

Vastgelegd in het Klachtenreglement

De werkwijze van de klachtencommissie is op papier vastgelegd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Wilt u meer informatie, download de brochure Klachtencommissie Informatie of de brochure Klachtencommissie Reglement.

Klachtencommissie Informatie
Klachtencommissie Reglement

Geschil voorleggen

Wilt u een geschil voorleggen aan de klachtencommissie? Gebruik hiervoor het klachtenformulier. U kunt het ingevulde klachtenformulier e-mailen naar wsn@woningstichtingnaarden.nl of opsturen naar: Klachtencommissie Woningstichting Naarden, Generaal Kraijenhoffstraat 76, 1411 BE, Naarden.

Klachtenformulier