Klachten over WSN

Woningstichting Naarden probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit kunnen wij niet alleen. Voor veel diensten worden door ons externe partijen (schilders, loodgieters, aannemers en/of glaszetters) ingehuurd.

Klachtencommissie

Hebt u een klacht over het handelen van personeel van de woningstichting of van personeel dat werkzaamheden namens de woningstichting uitvoert? Dan kunt u een beroep doen op de Klachtencommissie. De Klachtencommissie van Woningstichting Naarden bestaat uit drie personen, die alle drie huurder zijn van de corporatie. Bij een geschil hoort de commissie alle partijen en brengt vervolgens advies uit aan de directeur-bestuurder, die over uw klacht een besluit zal nemen.

Wilt u weten hoe het werkt, download de brochure Klachtencommissie
Hoe Werkt Het?

Klachtencommissie Hoe Werkt Het?

Vastgelegd in het Klachtenreglement

De werkwijze van de klachtencommissie is op papier vastgelegd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Wilt u meer informatie, download de brochure Klachtencommissie Informatie of de brochure Klachtencommissie Reglement.

Klachtencommissie Informatie
Klachtencommissie Reglement

Geschil voorleggen

Wilt u een geschil voorleggen aan de klachtencommissie? Gebruik hiervoor het klachtenformulier.

Klachtenformulier