Zelf klussen

Wilt u zelf een nieuwe keuken of een bad installeren, parket leggen of een wand plaatsen of verwijderen? Woningstichting Naarden biedt de mogelijkheid veranderingen in uw woning aan te brengen, zonder dat u deze ongedaan hoeft te maken als u de woning verlaat.

Voorwaarden

Aan het zelf klussen in uw woning zijn een aantal spelregels verbonden. U dient altijd vooraf toestemming te vragen via het aanvraagformulier. Lees voor meer informatie ook het reglement Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).
Reglement Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Aan de slag?

Wanneer u uw aanvraag indient, beoordelen wij deze. Dit bevestigen wij met een brief met daarin de specifiek voor uw situatie geldende voorwaarden. Na uw ondertekening, ontvangt u van ons schriftelijk toestemming en kunt u aan de slag.
Zelf Aangebrachte Voorzieningen aanvraag formulier

Alsnog toestemming vragen

Hebt u zonder toestemming veranderingen aangebracht in uw woning? Dan kunt u daarvoor alsnog toestemming vragen. Als blijkt dat de veranderingen voldoen aan de voorwaarden, dan worden ze alsnog geaccepteerd. Voldoen ze niet aan de voorwaarden, dan verzoeken wij u de voorzieningen bij oplevering van de woning te verwijderen.

Boom kappen

Alle bomen in de Vesting, het Bos van Bredius en het Valkeveens gebied zijn aangemerkt als ‘waardevol’. Om in één van die wijken te mogen kappen is dus altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor de andere wijken zijn specifieke bomen aangewezen als waardevol. (zie ook www.gooisemeren.nl voor meer informatie over het bomenbeleidsplan)

Door het invullen en ondertekenen van onderstaand formulier geeft u Woningstichting Naarden toestemming de betreffende boom te kappen. Hiervoor bent u een éénmalige eigen bijdrage van €50,- verschuldigd. Na ontvangst van uw eigen bijdrage zal Woningstichting Naarden opdracht verstrekken de boom te kappen, tenzij uit controle blijkt dat de boom op de lijst ‘waardevolle bomen’ staat. Wij zullen u in dat geval hierover informeren.

Gelieve het onderstaande formulier te downloaden en zo volledig mogelijk in te vullen en ondertekend naar Woningstichting Naarden te sturen. Vul één formulier per boom in a.u.b.
Formulier aanvraag kappen van een boom

Meer informatie

Hebt u andere vragen, zoals: wie wordt precies eigenaar van een door u aangebrachte voorziening? Wat gebeurt er bij vertrek uit de woning? Kan een nieuwe huurder de voorziening overnemen? Informeer ernaar bij onze bouwtechnisch medewerker of download de folder Zelf klussen.