Help jongeren aan een kamer

Er is een tekort aan woonruimte voor jongeren die een zorgorganisatie kunnen verlaten maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. De Regio Gooi en Vechtstreek is daarom een zoektocht gestart naar “Kamers met Aandacht” voor deze doelgroep.

Kamers met Aandacht houdt in dat mensen een kamer beschikbaar hebben voor jongeren die hulp nodig hebben richting zelfstandigheid. De jongeren krijgen professionele begeleiding van een hulpverlener. De jongeren betalen huur, hebben een dag- besteding en geen problemen die hun dagelijks functioneren in de weg staan.

Woningstichting Naarden wil graag deze actie van de Regio ondersteunen. Vindt u het leuk om een jongere op die manier een kans te geven om weer op eigen benen te staan? Kijk voor meer informatie op de website van Kamers met Aandacht.