Huurverlaging

In een aantal gevallen kunt u huurverlaging krijgen.

U vraagt voor het eerst huurtoeslag aan maar de huur is daarvoor te hoog
Bij het aanvragen van huurtoeslag kijkt de Belastingdienst naar de ‘rekenhuur’. Dat is de huur van uw woning plus het deel van de servicekosten waarvoor u huurtoeslag. Als dat meer is dan € 763,47 krijgt u geen huurtoeslag. In dat geval verlagen we uw huur naar € 763,47. Daardoor kunt u dan toch nog huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.
De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • Gelet op uw inkomen en vermogen heeft u recht op huurtoeslag. Het is handig als u eerst zelf op de website van de Belastingdienst een berekening maakt met een rekenhuur van € 763,47.
 • Uw inkomen is maximaal:
  • € 33.325 als u alleen woont;
  • € 39.350 als u met 2 personen woont;
  • € 40.884 als u met 3 of meer personen.
 • Uw vermogen per 1 januari 2021 is maximaal € 31.340 per persoon.

Uw inkomen is gedaald
We hebben inkomensgegevens van de Belastingdienst ontvangen over het jaar 2020. Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 47.948 voor eenpersoonshuishoudens en € 55.486 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Het kan gebeuren dat uw inkomen na 2020 is gedaald. Dan kan u een lagere huur bij ons aanvragen. Dat kan op elk moment in het jaar.
De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft inkomensverklaringen of aanslagen van de Belastingdienst van de leden van uw huishouden waarop te zien is wat het lagere inkomen is.

Het aantal personen in het gezin is veranderd
Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 47.948 voor eenpersoonshuishoudens en € 55.486 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Als uw inkomen daarna is gedaald omdat een gezinslid (medebewoner) is vertrokken of overleden, dan kunt u lagere huur aanvragen. De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft over 2022 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad.
 • Het inkomen is lager dan de bovenvermelde inkomensgrenzen. 

Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat de bewoner is vertrokken of overleden.

Huurverlaging aanvragen
Indien u aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet dan vragen we u de volgende gegevens naar ons toe te sturen;

 1. Een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Hiermee kunt u laten zien welke personen op uw adres zijn ingeschreven. De kosten voor een uittreksel BRP worden bij toekenning huurtoeslag door ons vergoed. Is een van uw gezinsleden vertrokken, dan graag een uittreksel van die persoon op zijn/haar nieuwe adres (om de ingangsdatum te bepalen).
 2. De inkomensspecificaties van alle bewoners, ouder dan 18 jaar, op het adres. Hiervoor kan een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 van de Belastingdienst of 3 opvolgende recente salarisstroken of 3 uitkeringsformulieren verstrekt worden.
 3. Een specificatie van het vermogen. Uw vermogen bevindt zich onder de vermogensgrens voor huurtoeslag. In 2021 was dat voor 1 persoon maximaal € 31.340,-. Ook dit is aantoonbaar met een aanslag inkomstenbelasting 2021 van de Belastingdienst.

Op de website van de Huurcommissie leest u meer over het aanvragen van een lagere huur en het formulier waarmee dat gaat. 

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande informatie neemt u dan gerust contact met ons op.

Samen bouwen aan een Vitale Regio

Mooi nieuws, het woonakkoord 2021 – 2025  ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ is een getekend!

Het akkoord beschrijft de gedeelde ambities van de Provincie Noord-Holland, gemeenten en woningcorporaties. Samen willen de partijen meer mensen een betaalbare woning bieden. Tot 2040 worden er in de regio 11.500 woningen toegevoegd, waarvan bijna 3.000 sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen groeit zo mee met de woningvoorraad. De voorraad betaalbare middeldure woningen groeit met 1500.

Het woonakkoord 2021-2025 regio Gooi en Vechtstreek is ondertekend door provincie Noord-Holland, de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Weesp. En de woningcorporaties: De Alliantie, Dudok Wonen, Het Gooi en Omstreken, Woningstichting Naarden, Woningstichting Vecht en Omstreken, Ymere, Woonzorg Nederland en Habion.

(De gemeenten Hilversum en Wijdemeren hebben met instemming kennis genomen van het regionale woonakkoord en tekenen na afronding van het proces met hun lokale woonvisie)

ThuisOntzorgt gaat de bewoners van Het Ravelijn ontzorgen.

In het Ravelijn aan de Graaf Lodewijklaan in Naarden opende een nieuwe zorgverlener haar deuren. Met een sleuteloverdracht met een heel klein feestelijk tintje gaat ThuisOntzorgt vanaf 1 april 2021 haar diensten aanbieden aan de bewoners van het Ravelijn.

Margo Janssen, directeur van ThuisOntzorgt verheugt zich erg op de samenwerking. Zij wil meteen aan de slag om de bewoners te leren kennen en om te vertellen wat zij voor de bewoners kan betekenen.

Margo: “We zouden het liefst alle bewoners uitnodigen voor een kennismakingsbijeenkomst, maar dat is natuurlijk binnen de RIVM-maatregelen niet mogelijk. Dat gaan we op termijn zeker doen! Vooralsnog zijn het vooral de 1 op 1 gesprekken die het ontzorgen door ThuisOntzorgt voor het voetlicht gaan brengen”.

Lilian Verheul, directeur-bestuurder van Woningstichting Naarden, is ook heel blij met deze nieuwe zorgverlener: “Toen we hoorden dat Amaris Thuis, de vorige zorgverlener, vanuit een andere locatie wilde gaan werken gaf de bewonerscommissie meteen aan het heel jammer te vinden als er geen zorgverlener meer in het Ravelijn aanwezig zou zijn. Gelukkig hebben we ThuisOntzorgt bereid gevonden om haar vleugels in het Ravelijn uit te slaan”.

ThuisOntzorgt werkt niet alleen voor de bewoners van het Ravelijn. Alle bewoners in Gooise Meren kunnen een beroep op haar doen. Meer informatie vindt u op www.thuisontzorgt.nl

ThuisOntzorgt ontzorgt het Ravelijn