WSN algemeen

Woningstichting Naarden is als kleine zelfstandige corporatie met een eigen werkorganisatie uniek in de regio Gooi en Vechtstreek. Ons woningaanbod bestaat uit ruim 800 woningen, allemaal gelegen in de voormalige gemeente Naarden (sinds 2016 Gemeente Gooise Meren). Omdat wij al ruim 100 jaar actief zijn in Naarden, zijn wij nauw verbonden met de inwoners, en in het bijzonder met onze huurders.

Maatschappelijke investering

Omdat veel mensen in deze prachtige gemeente willen wonen, is de vraag naar woningen groot, terwijl het aanbod beperkt is. Wij maken ons sterk voor voldoende betaalbare huurwoningen. Het investeren in maatschappelijk vastgoed zien wij als een belangrijke opgave. Financieel rendement is daarbij geen primair uitgangspunt. Het maatschappelijk belang staat bij ons voorop.

Persoonlijk contact

Door de kleinschaligheid van onze organisatie staan wij dicht bij onze huurders. Onze dienstverlening is erop gebaseerd dat mensen zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken. En dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor deze keuzes. Ons sterke punt is dat we veel van onze huurders persoonlijk kennen. Dit zorgt ervoor dat het voor onze huurders makkelijk is om ons kantoor binnen te stappen of om ons te bellen. 

Vragen?

Bent u huurder en hebt u een praktische vraag? Kijk op de pagina Ik ben huurder.
U kunt ons ook bereiken door onderstaand contactformulier in te vullen.