Eenmalige huurverlaging voor huishoudens met een laag inkomen

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen een eenmalige huurverlaging aanvragen. Dit is bepaald in de Wet Eenmalige Huurverlaging (WEH). De huur wordt hierbij altijd verlaagd naar € 577,91. U kunt de eenmalige huurverlaging nog aanvragen tot 30 december 2024.
We leggen u graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt, wat de voorwaarden zijn en wat u van ons kunt verwachten.

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Woningstichting Naarden houdt daar bij het toewijzen van woningen al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat het inkomen is gedaald. Daarom kunnen deze huurders een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij zetten ons daar graag voor in.

Huurverlaging WEH aanvragen

De voorwaarden voor de eenmalige huurverlaging:

  • U woont in een zelfstandige sociale huurwoning
  • U huurt uw huidige woning vanaf 1 maart 2023 of eerder van ons
  • Uw netto huurprijs in 2024 is meer dan € 577,91 (netto huurprijs zonder servicekosten) 
  • Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan de inkomensgrens

Inkomensgrenzen

Uw (gezamenlijk) bruto inkomen moet lager zijn dan de inkomensgrens.
Dat is: 

Als u alleen woont

  • en u krijgt geen AOW en uw bruto inkomen was het afgelopen jaar maximaal € 24.840.
  • en u krijgt AOW en uw bruto inkomen was het afgelopen jaar maximaal € 26.430.

Als u met twee of meer personen woont

en niemand krijgt AOW en het gezamenlijk bruto inkomen was het afgelopen jaar maximaal € 32.370. 

en minimaal 1 persoon krijgt AOW krijgt en het gezamenlijk bruto inkomen was het afgelopen jaar maximaal € 35.150.

Welke documenten u verzamelt, hangt af van hoe lang u een laag inkomen heeft. We hebben de inkomensgegevens nodig van uzelf én van alle personen die op dit moment staan ingeschreven op uw adres. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee.

Had u al een laag inkomen in 2022 of 2023?
Dan hebben wij een inkomensverklaring nodig van het jaar waarin uw inkomen gedaald is. Deze vraagt u aan op de website van de Belastingdienst.

Heeft u pas sinds kort een laag inkomen?
Dan hebben wij de inkomensgegevens nodig van minimaal de laatste 6 maanden tot heden. Wij accepteren alleen de volgende documenten:
Loonstroken van (uw) werkgever(s) van minimaal de laatste 6 maanden tot heden.

Ontvangt u of iemand in uw huishouden (ook) uitkeringen?
Verzamel dan per uitkering de specificaties van minimaal de laatste 6 maanden tot heden. Denk aan een werkloosheidsuitkering zoals een WW- of bijstandsuitkering of uitkering bij ziekte zoals een WAO-uitkering.

Ontvangt u of iemand in uw huishouden (ook) AOW en/of pensioen?
Verzamel dan de specificaties van minimaal de laatste 6 maanden tot heden.

Bent u of is iemand in uw huishouden een ZZP’er?
Vraag dan een verklaring van uw boekhouder over het inkomen van minimaal de laatste 6 maanden tot heden met daarbij de meest recente jaarrekening.

Let op: We accepteren geen bankafschriften of jaaropgaven.