ThuisOntzorgt gaat de bewoners van Het Ravelijn ontzorgen.

In het Ravelijn aan de Graaf Lodewijklaan in Naarden opende een nieuwe zorgverlener haar deuren. Met een sleuteloverdracht met een heel klein feestelijk tintje gaat ThuisOntzorgt vanaf 1 april 2021 haar diensten aanbieden aan de bewoners van het Ravelijn.

Margo Janssen, directeur van ThuisOntzorgt verheugt zich erg op de samenwerking. Zij wil meteen aan de slag om de bewoners te leren kennen en om te vertellen wat zij voor de bewoners kan betekenen.

Margo: “We zouden het liefst alle bewoners uitnodigen voor een kennismakingsbijeenkomst, maar dat is natuurlijk binnen de RIVM-maatregelen niet mogelijk. Dat gaan we op termijn zeker doen! Vooralsnog zijn het vooral de 1 op 1 gesprekken die het ontzorgen door ThuisOntzorgt voor het voetlicht gaan brengen”.

Lilian Verheul, directeur-bestuurder van Woningstichting Naarden, is ook heel blij met deze nieuwe zorgverlener: “Toen we hoorden dat Amaris Thuis, de vorige zorgverlener, vanuit een andere locatie wilde gaan werken gaf de bewonerscommissie meteen aan het heel jammer te vinden als er geen zorgverlener meer in het Ravelijn aanwezig zou zijn. Gelukkig hebben we ThuisOntzorgt bereid gevonden om haar vleugels in het Ravelijn uit te slaan”.

ThuisOntzorgt werkt niet alleen voor de bewoners van het Ravelijn. Alle bewoners in Gooise Meren kunnen een beroep op haar doen. Meer informatie vindt u op www.thuisontzorgt.nl

ThuisOntzorgt ontzorgt het Ravelijn

Woonconcept In Between Places

Dudok Wonen verhuurt onder de noemer van woonconcept In Between Places sinds 2017 appartementen en studio’s in Hilversum die een tijdelijk huurcontract hebben. Zij verhuren dit tijdelijk aan woningzoekenden die vanwege een noodsituatie dringend een woning nodig hebben, maar geen recht op een urgentieverklaring hebben. Denk hierbij aan noodsituaties als executieverkoop van een koopwoning, een relatiebreuk of remigranten die terugkeren naar Nederland en tijdelijk geen huis hebben.

Dudok Wonen biedt deze mensen een tijdelijk huurcontract aan van maximaal 2 jaar. Wel moeten zij aan de inkomenseis voldoen en ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet regio Gooi en vechtstreek.

In Between Places is een tijdelijke oplossing voor mensen die tussen wal en schip vallen in de onder druk staande woningmarkt. Voor meer informatie bezoekt u die website van In Between Places.

Help jongeren aan een kamer

Er is een tekort aan woonruimte voor jongeren die een zorgorganisatie kunnen verlaten maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. De Regio Gooi en Vechtstreek is daarom een zoektocht gestart naar “Kamers met Aandacht” voor deze doelgroep.

Kamers met Aandacht houdt in dat mensen een kamer beschikbaar hebben voor jongeren die hulp nodig hebben richting zelfstandigheid. De jongeren krijgen professionele begeleiding van een hulpverlener. De jongeren betalen huur, hebben een dag- besteding en geen problemen die hun dagelijks functioneren in de weg staan.

Woningstichting Naarden wil graag deze actie van de Regio ondersteunen. Vindt u het leuk om een jongere op die manier een kans te geven om weer op eigen benen te staan? Kijk voor meer informatie op de website van Kamers met Aandacht.