WSN maakt bezwaar tegen verhuurdersheffing

Met ruim 180 corporaties maakt ook Woningstichting Naarden officieel bezwaar tegen de verhuurdersheffing. Wij hebben een aanslag gekregen voor € 650.000,00. Het is tijd om de wooncrisis serieus te nemen en de extra belasting op sociale huurwoningen af te schaffen. 

Geld van onze huurders moet gebruikt worden om woningen te bouwen en woningen te verduurzamen en niet voor het aflossen van de staatschuld.

Bezwaar tegen verhuurdersheffing

Ondertekening Kaderafspraken

Op dinsdag 1 oktober 2019 ondertekende Lilian Verheul, directeur-bestuurder van Woningstichting Naarden, de Kaderafspraken met de gemeente Gooise Meren samen met vertegenwoordigers van de collega-corporaties, de huurdersbelangenverenigingen en Wethouder Nico Schimmel.

Kaderafspraken Gooise Meren 2019-2015 (PDF)

Ondertekening kaderafspraken