Verbetering verhuur- en mutatieproces

Op 17 december 2019 is Woningstichting Naarden van start gegaan met de module Mutatie Procedure Module (MPM) van het NCCW. Hiermee is een efficiënte stap gemaakt in het verder automatiseren van het verhuur- en mutatieproces.

Dankzij de medewerkers en de consultants van het NCCW is de ‘livegang’ vandaag succesvol verlopen. Op de foto staan de drie medewerkers van WSN, geflankeerd door de twee consultants van het NCCW.

Start MPM

WSN maakt bezwaar tegen verhuurdersheffing

Met ruim 180 corporaties maakt ook Woningstichting Naarden officieel bezwaar tegen de verhuurdersheffing. Wij hebben een aanslag gekregen voor € 650.000,00. Het is tijd om de wooncrisis serieus te nemen en de extra belasting op sociale huurwoningen af te schaffen. 

Geld van onze huurders moet gebruikt worden om woningen te bouwen en woningen te verduurzamen en niet voor het aflossen van de staatschuld.

Bezwaar tegen verhuurdersheffing

Ondertekening Kaderafspraken

Op dinsdag 1 oktober 2019 ondertekende Lilian Verheul, directeur-bestuurder van Woningstichting Naarden, de Kaderafspraken met de gemeente Gooise Meren samen met vertegenwoordigers van de collega-corporaties, de huurdersbelangenverenigingen en Wethouder Nico Schimmel.

Kaderafspraken Gooise Meren 2019-2015 (PDF)

Ondertekening kaderafspraken