Wijzigingen rondom de energietoeslag

Inkomensgrens energietoeslag naar 130%
Gemeente Gooise Meren heeft onlangs besloten om de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Met het verhogen van de inkomensgrens kunnen meer mensen de energietoeslag krijgen. Ook de hoogte van de energietoeslag is gewijzigd. De toeslag bedroeg eerst €800, en is nu met €500 verhoogd. Onder het kopje verdere toelichting kunt u nog wat meer informatie lezen over wat deze wijziging betekent, ook voor de mensen die al de energietoeslag van €800 hebben ontvangen.

Verdere toelichting
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van €1.300. Dat geld is bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. De gemeente keert het bedrag uit. De energietoeslag kan aangevraagd worden als het inkomen tot 130% van het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of dat inkomen is vanuit een uitkering, vanuit werk of vanuit pensioen.

  • Alle huishoudens die eerder €800 uitbetaald hebben gekregen, ontvangen automatisch de extra toeslag van €500 in de maand oktober 2022.
  • Mensen die eerder een afwijzing hebben ontvangen, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. De gemeente gaat deze aanvragen opnieuw beoordelen. Als deze aanvragen aan de nieuwe voorwaarden van de inkomensgrens voldoen, wordt automatisch de toeslag uitbetaald.
  • De groep mensen die de energietoeslag nu voor de eerste keer gaat aanvragen, en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt in november in 1x €1300.
  • Vanaf november worden individuele nieuwe aanvragen maandelijks beoordeeld en uitgekeerd.
  • De energietoeslag kan tot uiterlijk 1 april 2023 worden aangevraagd.

Voor meer informatie en aanvragen toeslag, kijk op gooisemeren.nl/energietoeslag