Eenmalige huurverlaging voor huishoudens met een laag inkomen

Huurders met een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen.
We leggen u graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt, wat de voorwaarden
zijn en wat u van ons kunt verwachten.

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Woningstichting Naarden houdt daar bij het toewijzen van woningen al
rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat het inkomen is gedaald. Daarom kunnen deze huurders in 2021
een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij
zetten ons daar graag voor in.

Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u in maart 2021 automatisch bericht van ons.

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van:
uw huur, uw (gezamenlijk) inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Als u in aanmerking komt, dan krijgt u in maart 2021 automatisch bericht van ons. U hoeft zelf niets te doen. Wij horen van de Belastingdienst of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel mensen u in huis woont. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw netto huurprijs. Als u een huurverlagingsvoorstel van ons krijgt, gaat deze verlaging per 1 mei 2021 in. 

Ontvangt u in maart geen bericht van ons? 
Dan kan het zijn dat uw netto huur lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat en/of dat uw (gezamenlijk) inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. Is uw (gezamenlijk) inkomen vanaf 2020 gedaald? In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen. In april 2021 komt op onze website te staan hoe u dit kunt doen.