Wijzigingen rondom de energietoeslag

Inkomensgrens energietoeslag naar 130%
Gemeente Gooise Meren heeft onlangs besloten om de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Met het verhogen van de inkomensgrens kunnen meer mensen de energietoeslag krijgen. Ook de hoogte van de energietoeslag is gewijzigd. De toeslag bedroeg eerst €800, en is nu met €500 verhoogd. Onder het kopje verdere toelichting kunt u nog wat meer informatie lezen over wat deze wijziging betekent, ook voor de mensen die al de energietoeslag van €800 hebben ontvangen.

Verdere toelichting
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van €1.300. Dat geld is bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. De gemeente keert het bedrag uit. De energietoeslag kan aangevraagd worden als het inkomen tot 130% van het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of dat inkomen is vanuit een uitkering, vanuit werk of vanuit pensioen.

 • Alle huishoudens die eerder €800 uitbetaald hebben gekregen, ontvangen automatisch de extra toeslag van €500 in de maand oktober 2022.
 • Mensen die eerder een afwijzing hebben ontvangen, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. De gemeente gaat deze aanvragen opnieuw beoordelen. Als deze aanvragen aan de nieuwe voorwaarden van de inkomensgrens voldoen, wordt automatisch de toeslag uitbetaald.
 • De groep mensen die de energietoeslag nu voor de eerste keer gaat aanvragen, en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt in november in 1x €1300.
 • Vanaf november worden individuele nieuwe aanvragen maandelijks beoordeeld en uitgekeerd.
 • De energietoeslag kan tot uiterlijk 1 april 2023 worden aangevraagd.

Voor meer informatie en aanvragen toeslag, kijk op gooisemeren.nl/energietoeslag

Huurverlaging

In een aantal gevallen kunt u huurverlaging krijgen.

U vraagt voor het eerst huurtoeslag aan maar de huur is daarvoor te hoog
Bij het aanvragen van huurtoeslag kijkt de Belastingdienst naar de ‘rekenhuur’. Dat is de huur van uw woning plus het deel van de servicekosten waarvoor u huurtoeslag. Als dat meer is dan € 763,47 krijgt u geen huurtoeslag. In dat geval verlagen we uw huur naar € 763,47. Daardoor kunt u dan toch nog huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.
De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • Gelet op uw inkomen en vermogen heeft u recht op huurtoeslag. Het is handig als u eerst zelf op de website van de Belastingdienst een berekening maakt met een rekenhuur van € 763,47.
 • Uw inkomen is maximaal:
  • € 33.325 als u alleen woont;
  • € 39.350 als u met 2 personen woont;
  • € 40.884 als u met 3 of meer personen.
 • Uw vermogen per 1 januari 2021 is maximaal € 31.340 per persoon.

Uw inkomen is gedaald
We hebben inkomensgegevens van de Belastingdienst ontvangen over het jaar 2020. Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 47.948 voor eenpersoonshuishoudens en € 55.486 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Het kan gebeuren dat uw inkomen na 2020 is gedaald. Dan kan u een lagere huur bij ons aanvragen. Dat kan op elk moment in het jaar.
De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft inkomensverklaringen of aanslagen van de Belastingdienst van de leden van uw huishouden waarop te zien is wat het lagere inkomen is.

Het aantal personen in het gezin is veranderd
Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 47.948 voor eenpersoonshuishoudens en € 55.486 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Als uw inkomen daarna is gedaald omdat een gezinslid (medebewoner) is vertrokken of overleden, dan kunt u lagere huur aanvragen. De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft over 2022 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad.
 • Het inkomen is lager dan de bovenvermelde inkomensgrenzen. 

Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat de bewoner is vertrokken of overleden.

Huurverlaging aanvragen
Indien u aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet dan vragen we u de volgende gegevens naar ons toe te sturen;

 1. Een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Hiermee kunt u laten zien welke personen op uw adres zijn ingeschreven. De kosten voor een uittreksel BRP worden bij toekenning huurtoeslag door ons vergoed. Is een van uw gezinsleden vertrokken, dan graag een uittreksel van die persoon op zijn/haar nieuwe adres (om de ingangsdatum te bepalen).
 2. De inkomensspecificaties van alle bewoners, ouder dan 18 jaar, op het adres. Hiervoor kan een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 van de Belastingdienst of 3 opvolgende recente salarisstroken of 3 uitkeringsformulieren verstrekt worden.
 3. Een specificatie van het vermogen. Uw vermogen bevindt zich onder de vermogensgrens voor huurtoeslag. In 2021 was dat voor 1 persoon maximaal € 31.340,-. Ook dit is aantoonbaar met een aanslag inkomstenbelasting 2021 van de Belastingdienst.

Op de website van de Huurcommissie leest u meer over het aanvragen van een lagere huur en het formulier waarmee dat gaat. 

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande informatie neemt u dan gerust contact met ons op.

Samen bouwen aan een Vitale Regio

Mooi nieuws, het woonakkoord 2021 – 2025  ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ is een getekend!

Het akkoord beschrijft de gedeelde ambities van de Provincie Noord-Holland, gemeenten en woningcorporaties. Samen willen de partijen meer mensen een betaalbare woning bieden. Tot 2040 worden er in de regio 11.500 woningen toegevoegd, waarvan bijna 3.000 sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen groeit zo mee met de woningvoorraad. De voorraad betaalbare middeldure woningen groeit met 1500.

Het woonakkoord 2021-2025 regio Gooi en Vechtstreek is ondertekend door provincie Noord-Holland, de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Weesp. En de woningcorporaties: De Alliantie, Dudok Wonen, Het Gooi en Omstreken, Woningstichting Naarden, Woningstichting Vecht en Omstreken, Ymere, Woonzorg Nederland en Habion.

(De gemeenten Hilversum en Wijdemeren hebben met instemming kennis genomen van het regionale woonakkoord en tekenen na afronding van het proces met hun lokale woonvisie)