Huurverlaging 2024

In een aantal gevallen kunt u huurverlaging krijgen.

U vraagt voor het eerst huurtoeslag aan maar de huur is daarvoor te hoog
Bij het aanvragen van huurtoeslag kijkt de Belastingdienst naar de ‘rekenhuur’. Dat is de huur van uw woning plus het deel van de servicekosten waarvoor u huurtoeslag krijgt. Als dat meer is dan € 879,66 krijgt u geen huurtoeslag. In dat geval verlagen we uw huur naar € 879,66. Daardoor kunt u dan toch nog huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • Gelet op uw inkomen en vermogen heeft u recht op huurtoeslag. Het is handig als u eerst zelf op de website van de Belastingdienst een berekening maakt met een rekenhuur van € 879,66.

Uw inkomen is gedaald
We hebben inkomensgegevens van de Belastingdienst ontvangen over het jaar 2022. Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 52.754 voor eenpersoonshuishoudens en € 61.047 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Het kan gebeuren dat uw inkomen na 2022 is gedaald. Dan kan u een lagere huur bij ons aanvragen. Dat kan op elk moment in het jaar.
De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft inkomensverklaringen of aanslagen van de Belastingdienst van de leden van uw huishouden waarop te zien is wat het lagere inkomen is.

Het aantal personen in het gezin is veranderd
Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 52.754 voor eenpersoonshuishoudens en € 61.047 voor meerpersoonshuishoudens) krijgt u meestal een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Als uw inkomen daarna is gedaald omdat een gezinslid (medebewoner) is vertrokken of overleden, dan kunt u lagere huur aanvragen. De voorwaarden zijn:

 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U heeft over 2024 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad.
 • Het inkomen is lager dan de bovenvermelde inkomensgrenzen. 

Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat de bewoner is vertrokken of overleden.

Huurverlaging aanvragen
Indien u aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet dan vragen we u de volgende gegevens naar ons toe te sturen;

 1. Een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Hiermee kunt u laten zien welke personen op uw adres zijn ingeschreven. De kosten voor een uittreksel BRP worden bij toekenning huurtoeslag door ons vergoed. Is een van uw gezinsleden vertrokken, dan graag een uittreksel van die persoon op zijn/haar nieuwe adres (om de ingangsdatum te bepalen).
 2. De inkomensspecificaties van alle bewoners, ouder dan 18 jaar, op het adres. Hiervoor kan een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023 van de Belastingdienst of 3 opvolgende recente salarisstroken of 3 uitkeringsformulieren verstrekt worden.
 3. Een specificatie van het vermogen. Uw vermogen bevindt zich onder de vermogensgrens voor huurtoeslag. Uw vermogen per 1 januari 2024 is maximaal € 36.952 per persoon. Partners mogen samen op 1 januari 2024 maximaal € 73.904 hebben.
 4. Ook dit is aantoonbaar met een aanslag inkomstenbelasting 2023 van de Belastingdienst.

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande informatie neemt u dan gerust contact met ons op.

Energietoeslag 2023 voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2023 € 800 energietoeslag krijgen. Heeft u voor 2022 energietoeslag gehad? Voor een deel van de huishoudens kon de gemeente toetsen of u ook recht heeft op energietoeslag 2023. Had u volgens de gemeente weer recht op energietoeslag? Dan heeft u het bedrag in december 2023 gekregen.

Heeft u eind december 2023 geen energietoeslag gehad en denkt u dat u daar wel recht op heeft? Vraag dan energietoeslag aan. Dit kan tot en met 30 juni 2024. Op de website van de gemeente (https://gooisemeren.nl/inkomensondersteuning-en-toeslagen/energietoeslag-voor-lage-inkomens/) vindt u het aanvraagformulier. 

Goed om te weten over de eenmalige energietoeslag:

 • Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024
 • Een bedrag van € 800 netto per huishouden voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm
 • Een bedrag om de hoge energierekening te kunnen betalen
 • De toeslag kan tot uiterlijk 30 juni 2024 aangevraagd worden
 • De gemeente probeert de aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Huurkrant 2024

Wilt u informatie over het huurbeleid van de overheid, bezwaarmogelijkheden, huurtoeslag en passend toewijzen lezen, dan kunt u de Huurkrant inzien.

Een publicatie van Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie. 

Huurverhoging 2024

Voor 1 mei 2024 valt het voorstel huurverhoging bij onze huurders in de bus. In het huurverhogingsvoorstel en de begeleidende brief staan welke huurverhoging wij per 1 juli 2024 voor uw woning gaan doorvoeren. De huurverhoging voor de reguliere sociale huurwoningen wordt vastgesteld op 5,15%. Wettelijk mogen wij de huur verhogen met 5,8%. Voor de vrije sector huurwoningen is de huurverhoging 5,5%.

Heeft u hierover vragen?
Op veel van die vragen vindt u de antwoorden terug in de Huurkrant.
Zijn er vragen die niet in de krant beantwoord worden? Wij zijn op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via 035 – 694 73 75. U kunt ons ook een e-mail sturen op huur@woningstichtingnaarden.nl


Vrije sector huurwoning

Woont u in een vrije sector huurwoning? 
De overheid heeft bepaald dat de maximale huurverhoging 5,5% mag bedragen. Wij verhogen uw netto huur met 5,5%.


Inkomensafhankelijke huurverhoging

Een deel van onze huurders krijgt een inkomensafhankelijke huuraanpassing omdat de huur voor de woning relatief laag is ten opzichte van het relatief hoge inkomen van het huishouden. Deze huurverhoging is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden én het totale inkomen van u en uw huisgenoten (het huishoudinkomen).

Op de huuraanzegging staat het huurverhogingsbedrag dat voor uw specifieke situatie van toepassing is.

De inkomensafhankelijke huuraanpassing geldt niet als in je huishouden iemand woont die chronisch ziek of gehandicapt is. Deze informatie wordt niet met ons gedeeld door de belastingdienst. Is deze situatie wel op u van toepassing dan kunt u met ons contact opnemen.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
Het huishoudinkomen bestaat uit het inkomen van alle mensen die op het adres wonen. Het inkomen van jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 waren maar wel tot het huishoudinkomen behoren, daarvan telt alleen het inkomen boven € 22.356 mee.


Wilt u bezwaar aantekenen tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging? 

Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de aangezegde huurverhoging dan dient u dit voor 1 juli 2024 per post of e-mail kenbaar te maken.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximale huurverhoging.
 • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur. Dit is de maximale huur volgens het puntensysteem. Die maximale huur kunt u hier berekenen: https://www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/huurprijscheck/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte 
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde prijs van uw huur. Of een verkeerde datum waarop uw huur start.
 • De huurverhoging volgt te snel op de vorige. De huur mag eens per 12 maanden verhoogd worden. 
 • U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. De aankondiging moet u minimaal 2 maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.
 • Uw verhuurder gebruikt een woningrenovatie voor een huurverhoging. Maar u heeft hier geen toestemming voor gegeven. Bent u het hierom niet eens met de huurverhoging? Dan moet u binnen 3 maanden bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd om onderhoudsgebreken aan uw woning. En de verhuurder heeft deze nog niet aangepakt.
 • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken lopen.
 • U betaalt all-in huur. De kale huur is dan niet bekend. Uitrekenen of de huurverhoging klopt is nu niet mogelijk.

Redenen voor bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • U bent chronisch ziek of heeft een handicap.
 • Uw inkomen in 2022 was lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.
 • Uw inkomen in 2023 is gedaald en daardoor lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.

Als uw huishoudinkomen in 2023 is gedaald, dan moet u daarvan bewijs meesturen. Wij verzoeken u de jaaropgave over 2023 en 3 meest recente loonstroken over 2024 mee te sturen. Indien u bezwaar maakt omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent, dan verzoeken wij u een verklaring van de specialist te overleggen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw persoonlijke situatie en inkomen te toetsen. Na uitspraak over het bezwaarschrift worden alle gegevens vernietigd.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging vrije sector:

Wijzigingen rondom de energietoeslag

Inkomensgrens energietoeslag naar 130%
Gemeente Gooise Meren heeft onlangs besloten om de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Met het verhogen van de inkomensgrens kunnen meer mensen de energietoeslag krijgen. Ook de hoogte van de energietoeslag is gewijzigd. De toeslag bedroeg eerst €800, en is nu met €500 verhoogd. Onder het kopje verdere toelichting kunt u nog wat meer informatie lezen over wat deze wijziging betekent, ook voor de mensen die al de energietoeslag van €800 hebben ontvangen.

Verdere toelichting
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van €1.300. Dat geld is bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. De gemeente keert het bedrag uit. De energietoeslag kan aangevraagd worden als het inkomen tot 130% van het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of dat inkomen is vanuit een uitkering, vanuit werk of vanuit pensioen.

 • Alle huishoudens die eerder €800 uitbetaald hebben gekregen, ontvangen automatisch de extra toeslag van €500 in de maand oktober 2022.
 • Mensen die eerder een afwijzing hebben ontvangen, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. De gemeente gaat deze aanvragen opnieuw beoordelen. Als deze aanvragen aan de nieuwe voorwaarden van de inkomensgrens voldoen, wordt automatisch de toeslag uitbetaald.
 • De groep mensen die de energietoeslag nu voor de eerste keer gaat aanvragen, en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt in november in 1x €1300.
 • Vanaf november worden individuele nieuwe aanvragen maandelijks beoordeeld en uitgekeerd.
 • De energietoeslag kan tot uiterlijk 1 april 2023 worden aangevraagd.

Voor meer informatie en aanvragen toeslag, kijk op gooisemeren.nl/energietoeslag