Huurverhoging 2020

Huurverhoging 1 juli 2020

In de week van 13 april 2020 krijgen alle huurders een brief waarin de huurverhoging per 1 juli 2020 wordt aangekondigd. Bij de huurverhogingsbrief is ook de huurkrant 2020 gevoegd waarin uitleg wordt gegeven over de wettelijke regels met betrekking tot de huurverhoging en huurtoeslag en tenslotte staat aangegeven hoe huurders bezwaar kunnen maken tegen het huurverhogingsvoorstel.

Huurverhoging 2020 bij Woningstichting Naarden

In overleg met het bestuur van HuurdersBelang Woningstichting Naarden hebben wij de huurverhoging als volgt bepaald:
  • Wij kiezen voor een gematigd huurbeleid: de totale huursomstijging zal uitkomen onder de inflatie van 2,6%.
  • Ook kiezen wij ervoor om de kwaliteit van de woning meer in balans te brengen met de huurprijs.
  • De woningen met een hogere kwaliteit en een lage huurprijs verhogen wij met 3,5%.
  • Voor de woningen met een hogere huurprijs is de huurverhoging 2,5%.
  • Sociale woningen met een huidige huurprijs onder de € 737,= worden afgetopt op € 737,=.
  • De vrije sector woningen worden afgetopt op € 995,=.
  • Wij passen de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toe.
  • Huurovereenkomsten die zijn ingegaan na 1 januari 2020 krijgen per 1 juli 2020 geen huurverhoging.

Sociaal Huurakkoord

Woningstichting Naarden houdt zich aan het Sociaal Huurakkoord welke is gesloten tussen de Woonbond en Aedes (koepel van woningcorporaties). Dit betekent dat het in uitzonderlijke situaties mogelijk is om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen. Indien u van mening bent dat u teveel huur betaald ten opzichte van uw inkomen, neem dan contact met ons op zodat wij uw financiële situatie kunnen bespreken.

Corona

Komt u door de Corona-crisis in de financiële problemen waardoor u moeite heeft met het betalen van de huur? Neem dan contact op met Woningstichting Naarden. Samen gaan we dan kijken naar een passende oplossing. Wij houden rekening met uw situatie.

Vragen over deze huurverhoging

Heeft u vragen over uw huurverhoging of bent u het niet eens met het percentage van de huurverhoging, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een brief of e-mail sturen.