Warmtewet

De Warmtewet

Op deze pagina vindt u informatie over de Warmtewet die op 1 januari 2014 is ingegaan. De overheid heeft deze wet gemaakt om u te beschermen tegen mogelijk te hoge tarieven voor de levering van warmte en warm water. Hiervoor worden jaarlijks door de overheid maximum-tarieven vastgesteld. Met de invoering van deze wet worden woningcorporaties, als eigenaar van complexen met collectieve verwarmingsinstallaties, ook als warmteleverancier gezien en is deze wet ook voor Woningstichting Naarden van toepassing voor onze complexen “De Schans” en “Het Ravelijn”.

Veranderingen in bemetering en gebruik

Als gevolg van de Warmtewet wordt de door u afgenomen warmte op een andere manier afgerekend. Zo worden de eenheden van de warmtemeters op uw radiatoren niet meer omgerekend naar verbruik in kubieke meters gas, maar naar gigajoules (GJ). Bovendien worden er eisen gesteld aan de bemetering van het verbruik. In “Het Ravelijn” worden de warmwaterleidingen van elke woning voorzien worden van een verbruiksmeter.

Andere manier van afrekening stookkosten

De afrekening stookkosten zal er anders uit gaan zien. De eerstvolgende afrekening voor het lopende stookseizoen zal nog volgens de “oude” methode zijn opgebouwd. Vanaf 2015 vindt de afrekening geheel volgens het nieuwe systeem plaats. Het stookseizoen blijft voor "Het Ravelijn" ongewijzigd van 1 juni t/m 31 mei en voor "De Schans" ongewijzigd van 1 juli t/m 30 juni. Op de afrekening vindt u een deel vastrecht en een verbruiksdeel. Dit wordt aangevuld met kosten voor meteropname en administratiekosten.

Verrekening en tarieven

Tot en met 2014 werd 50% van het verbruik in de vaste kosten verrekend. De andere helft van de stookkosten werd naar individueel verbruik afgerekend. Dit mag binnen de Warmtewet niet meer. Het verbruik dient individueel afgerekend te worden en wordt één op één doorberekend aan de verbruiker, dus aan u als bewoner. U zult uw verbruik dus direct terugzien op de afrekening.

De maximale tarieven voor de afrekening zijn wettelijk vastgesteld. Wij zullen, conform de verplichtingen van de Warmtewet, onze tarieven jaarlijks aanpassen en publiceren op onze website. Voor nieuwe huurders van deze complexen wordt bij de huurovereenkomst een aparte leveringsovereenkomst afgesloten.

Voor 2016 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:
- Vastrecht: € 276,13 per jaar
- Verbruikskosten: € 22,66 per verbruikte gigajoule (1000 Joule)
- Meettarief: € 24,97 per jaar

Wat de wijzigingen en de tarieven voor u voor gevolgen zullen hebben is geheel afhankelijk van uw individuele verbruik. We kunnen daar vooraf geen goede inschatting van maken. U kunt er wel rekening mee houden dat veel verbruik van warmte (verwarming) en warm water tot hogere kosten zal gaan leiden. In de brochure “Comfortabel en zuinig verwarmen”, die u via onderstaande link kunt downloaden, geven we u een aantal tips hoe u kunt besparen op de verbruikskosten voor warmte, zonder te hoeven inleveren op een comfortabel woongenot met een behaaglijke temperatuur.

Brochure Comfortabel en zuinig verwarmen

Storingen

Als leverancier zijn wij verantwoordelijk voor het registreren van storingsmeldingen en een spoedige afhandeling hiervan. U kunt een storing 24 uur per dag melden via ons telefoonnummer 035 - 694 73 75.

Algemene voorwaarden en tarievenblad

Via onderstaande links kunt u onze Algemene Leveringsvoorwaarden en het Tarievenblad downloaden.
Algemene Leveringsvoorwaarden warmte
Tarievenblad warmte 2016

Klachten en geschillen

Woningstichting Naarden heeft zich als leverancier geregistreerd bij de Geschillencommissie Warmtelevering. Deze commissie behandelt geschillen van consumenten met warmteleveranciers. Klachten met betrekking tot levering van warmte door Woningstichting Naarden kunnen bij deze commissie gemeld worden en de commissie is gerechtigd deze geschillen te beslechten.

Voor meer informatie gaat u naar www.degeschillencommissie.nl of neemt u contact op via 070-3105310.

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat de voorgaande informatie lastige materie voor u is. Indien u hierover vragen hebt, kunt u hiermee bij ons terecht via telefoonnummer 035-6947375 (vrijdag middag gesloten). Hoewel het ook voor ons een nieuw systeem betreft waarover vanuit de overheid nog niet alle gevolgen helemaal duidelijk zijn, zullen wij ons best doen u zo goed mogelijk te informeren. U kunt ook onderstaande brochure downloaden voor meer informatie over de Warmtewet.
Bruchure Warmtewet